28. Podsumowanie tematu

Wykład stanowi podsumowanie tematu „Ewidencja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej”. 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot