0. Ewidencja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej - demo

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Klasyfikacja przychodów oraz kosztów” poszerzając go o wiedzę dotyczącą zapisu księgowego przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć jak zaksięgować poszczególne operacje związane z pośrednią działalnością jednostki takie jak: zbycie środków trwałych, dotacja, kaucje, wadia przepadłe, odpisanie zobowiązań i należności itp.

Wykłady opierają się na licznych praktycznych przykładach ułatwiających zapamiętanie kluczowych kwestii tematu. W szczególności omawiają:

 • które ze zdarzeń gospodarczych zaliczamy do pozostałej działalności operacyjnej (przypomnienie tematu „Klasyfikacja przychodów oraz kosztów”),
 • na łatwych do zapamiętania schematach jak zaksięgować poszczególne operacje dotyczące pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych takie jak: przychody z najmu, koszty utrzymania nieruchomości, kaucje, wadia otrzymane/przepadłe, odszkodowania i kary, odpisane zobowiązania przedawnione, umorzone bądź nieściągalne , darowizny aktywów obrotowych, odpisane należności umorzone, przedawnione, nieściągalne,
 • jak zewidencjonować zbycie środka trwałego lub WNiP,
 • jak dokonać zapisu księgowego darowizny środków trwałych (przekazanej oraz otrzymanej),
 • jak dokonać ewidencji dotacji do zakupu środka trwałego.

 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Was zaprosić do tematu dotyczącego ewidencji przychodów oraz kosztów. W tym temacie będziemy się skupiać przede wszystkim na ewidencji przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej. Ten temat jest kontynuacją tematu klasyfikacja przychodów oraz kosztów, jednak w przeciwieństwie do tamtego tematu w którym klasyfikowaliśmy przychody i koszty i na tym przede wszystkim się skupialiśmy ten temat w głównej mierze skupia się na zapisie księgowym operacji właśnie związanych z przychodami i kosztami z pozostałej działalności operacyjnej.

W ramach tego tematu przypomnimy sobie czym właściwie jest ta pozostała działalność operacyjna, wrócimy do tego tematu klasyfikacja przychodów oraz kosztów i omówimy jakie operacje zaliczamy do pozostałych przychodów operacyjnych, jak dokonać zapisu księgowego tych operacji, a także jak te operacje dotyczące pozostałych przychodów operacyjnych powinny zostać ujęte w rachunku zysków i strat. Oczywiście wszystko będzie poparte przykładem, który sobie potem wspólnie rozwiążemy i po omówieniu pozostałych przychodów operacyjnych przejdziemy do omówienia pozostałych kosztów operacyjnych.

Znów najpierw przypomnimy sobie jakie operacje klasyfikujemy jako pozostałe koszty operacyjne, jak zapisujemy takie operacje i jak je ujmujemy w rachunku zysków i strat. Ta część również zostanie zakończona przykładem, który ponownie wspólnie sobie rozwiążemy, a potem przejdziemy do tych przypadków bardziej skomplikowanych takich jak właśnie: zbycie środków trwałych w wersji kiedy wystawiamy rachunek bądź umowę cywilno-prawną. Znów będziemy mieli przykład dotyczący tego zbycia środków trwałych oraz wersję gdzie będziemy mieli wystawioną fakturę sprzedaży na środek trwały i będziemy musieli zaksięgować podatek VAT.

Oprócz tego przyjrzymy się przypadkom związanym z przekazaniem darowizny środka trwałego, oczywiście to będzie poparte przykładem i otrzymaniem darowizny, a następnie przejdziemy do przypadku dotyczącego otrzymania dotacji do środka trwałego. Znów będzie to poparte przykładem, a cały wykład, cały temat będzie zakończony oczywiście przykładem podsumowującym dotyczącym ewidencji przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej, który również sobie wspólnie rozwiążemy. Będziecie mogli na nim oczywiście przetestować zrozumienie tego tematu i zrozumienie w jaki sposób dokonuje się zapisu księgowego operacji związanych z pozostałą działalnością operacyjną.

W tym temacie starałam się w taki sposób zaprezentować zapis księgowy tych poszczególnych operacji związanych z pozostałą działalnością operacyjną byście nie musieli zapamiętywać każdego z tych zapisów, a zrozumieli logikę i zasadę, które za każdym z tych zapisów stoją. Myślę, że temat dość ważny i podstawowy dla każdego, kto chce w przyszłości pracować w księgowości. Ten temat wraz z tematem następnym dotyczącym operacji finansowych i zdarzeń losowych będzie stanowił wiedzę kompletną, podstawową, aby zrozumieć jak wygląda zamknięcie miesiąca i przygotowanie rachunku zysków i strat. Serdecznie zapraszam do tego wykładu. 

Pytania:

 • Witam. A jak zaksięgować zakup terminala kart płatniczych (Polska bezgotówkowa) w całości sfinansowany przez Fundację. Faktura wystawiona na firmę X z adnotacją zapłacono przez Fundację Y - kwota 800zł brutto? Dziękuję za odpowiedź
  17987c3eedb59aa90fbbaa04ff160757
  Marta Nowak
 • Witam, nie znam szczegółów Państwa sytuacji, sposobu rozliczania Fundacji. W związku z tym nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie. Sekcja pytań pod wykładami przeznaczona jest na pytania dotyczące bezpośrednio wykładów. Inne pytania proszę przesyłać drogą mailową.Pozdrawiam,
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot