26. Przykład podsumowujący

Wykład przedstawia przykład podsumowujący temat „Ewidencja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej”, który umożliwia weryfikacje wiedzy zdobytej w trakcie tej serii wykładów. Przykład dotyczy zapisu księgowego operacji takich jak: dotacja do kosztów bieżącej działalności, darowizna środków trwałych,  kary naliczonej od odbiorcy oraz wystawienia faktury sprzedaży nieruchomości.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot