3. Zapis księgowy pozostałych przychodów operacyjnych

Wykład prezentuje na łatwym do zapamiętania schemacie jak należy dokonać zapisu księgowego operacji zaliczanych do pozostałych przychodów operacyjnych takich jak: zbycie środków trwałych, przychodu z najmu nieruchomości (jeśli najem nie jest podstawową działalnością jednostki), kaucje, wadia przepadłe, odszkodowania i kary otrzymane, darowizny aktywów obrotowych, środków trwałych i WNiP, odpisania przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych zobowiązań.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot