15. Rozwiązanie przykładu nr 2 ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji pozostałych kosztów operacyjnych. Omówiony tu został zapis księgowy operacji takich jak: koszty utrzymania nieruchomości przeznaczonej na inwestycje, kaucje wpłacone przepadłe, odpisanie należności nieściągalnej, naliczone kary umowne, przekazanie darowizny aktywów obrotowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Witam Wspomniała Pani o przedawnieni należności 2 lata lub 10. Ten termin na przykład 2 lat, to liczy się od dnia wydania towaru?, od dnia przelewu za 90 dni od dnia sprzedaży?, od dnia kiedy wysłaliśmy ostatni monit zobowiązanemu do zapłaty?.
  9d4f3d87a6fc3eff6037a8796b4f56de
  Robert Jabłoński
 • Termin przedawnienia liczony jest od dnia, w którym dana należność stała się wymagalna czyli z reguły od terminu zapłaty. Należy jednak pamiętać, że ten termin przedawnienia może zostać przerwany i liczyć się od nowa np. w sytuacji kiedy dokonujemy czynności przed sądem która ma na celu dochodzenie lub zabezpieczenie zapłaty roszczenia.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Bardzo dziękuje za wyjaśnienie.
  9d4f3d87a6fc3eff6037a8796b4f56de
  Robert Jabłoński
 • Witam, a skoro kaucja jako zabezpieczenie księgowana jest na koncie Pozostałe Rozrachunki, to dlaczego nota obciążeniowa od odbiorów nie jest księgowana na tym samym koncie tylko na Rozrachunkach z Odbiorcami?
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • Nota obciążeniowa dotyczy wykonanego zamówienia gdy jedna ze stron nie dotrzymała warunków - stąd jest to ujmowane w powyższym przykładzie na koncie rozrachunki z dostawcami (nie odbiorcami). Natomiast kaucja nie będzie stanowić części rozliczenia z kontrahentami, jest formą zabezpieczenia wykonania umowy w przyszłości (na moment wpłaty nie jest pewne co się z nią stanie - zależy to od przyszłych zdarzeń) stąd przyjęło się w ewidencji księgowej ujmowanie jej na koncie pozostałe rozrachunki a nie rozrachunki z dostawcami/odbiorcami (w zależności kogo dotyczy).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot