Potwierdź swoje umiejętności oryginalnym certyfikatem!

Zdobycie wiedzy i umiejętności jest najbardziej pożądanym celem każdego szkolenia. Szczególnie gdy wiedza i umiejętności weryfikowane są przez przyszłego pracodawcę. Jednak często by móc wziąć udział w procesie rekrutacji musimy przedstawić formalny dowód osiągnięcia konkretnych kwalifikacji.

Od 2014 roku zawód księgowego został zderegulowany i obecnie nie istnieje na rynku formalny dokument, który nadawałby uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W związku z tym każda z instytucji szkoleniowych wydaje własne zaświadczenia/certyfikaty dotyczące ukończenia wybranego kursu.

Również każdy z naszych kursów rachunkowości zakończony jest certyfikatem.

Do każdego kursu przygotowywany jest certyfikat w języku polskim:

Kurs podstaw
Kurs podstaw
Kurs sredniozaawansowany
Kurs podatku vat
Kurs rachunkowosc zarzadcza
Kurs pkpir
Kurs vat int
Kurs optima
Kurs optima kpir

oraz w języku angielskim:

Course accounting basics
Course advanced accounting
Course vat
Course management accounting
Course income tax
Course vat int
Course optima
Course optima kpir

Częste pytania odnośnie certyfikatu

Jakie są warunki uzyskania certyfikatu?

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zdobycie wyniku minimum 50% z każdego z testów do każdego z tematów w ramach kursu (np. 18 testów w ramach kursu podstaw rachunkowości, 22 testy w ramach kursu średnio-zaawansowanego itd.). Do testów można podchodzić wielokrotnie, pytania się losują.

Czy aby uzyskać certyfikat muszę zdać egzamin stacjonarny?

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest ukończenie testów online na naszej stronie (wynik min. 50% z każdego testu do każdego tematu w ramach kursu). Nie organizujemy egzaminów stacjonarnych.

Ile razy mogę podchodzić do testów?

Testy umożliwiające zdobycie certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu zawierają pytania otwarte lub pytania jednokrotnego wyboru. Do testów można podchodzić wielokrotnie do momentu zdobycia wyniku minimum 50%. Osiągając ten wynik można sprawdzić poprawne odpowiedzi tym samym blokując możliwość ponownego rozwiązania testu.

Czy certyfikat jest dodatkowo płatny?

Uzyskanie certyfikatu nie jest związane z żadnymi dodatkowymi opłatami. Certyfikat ukończenia kursu jest dostępny do pobrania w formacie pdf po zaliczeniu wszystkich testów w ramach danego kursu w zakładce "Moje konto".

Czy certyfikat dostępny jest w wersji papierowej?

Oferujemy również wersję drukowaną certyfikatu. Certyfikat drukowany jest na specjalnym papierze z dodatkowymi zabezpieczeniami. Można go zamówić za opłatą 99 zł w zakładce "Moje konto" lub poprzez formularz na stronie. Opłata ta jest niezależna od ilości zamówionych certyfikatów. Można zamówić druk wszystkich zdobytych u nas certyfikatów w ww. cenie.

Kiedy otrzymam certyfikat drukowany?

Aby otrzymać drukowany certyfikat należy złożyć zamówienie na stronie (lub w zakładce "Moje konto"). Link do ww. strony przesyłamy również mailowo po ukończeniu danego kursu. Ze względu na umowę z drukarnią zamówienia na certyfikaty zbieramy przez cały miesiąc. Druk certyfikatów z danego miesiąca realizowany jest na początku kolejnego. Wysyłka ma miejsce ok. 6 dnia kolejnego miesiąca. Np. certyfikat drukowany zamówiony 16 lipca zostanie wydrukowany i wysłany ok. 6 sierpnia.

Czy certyfikat uprawnia do pracy w księgowości?

Od 2014 roku zawód księgowego został zderegulowany i obecnie nie ma żadnych formalnych dokumentów, które nadawałyby uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W związku z tym każda z instytucji szkoleniowych wydaje własne zaświadczenia/certyfikaty dotyczące ukończenia wybranego kursu.

Po ukończeniu danego kursu certyfikat w formacie PDF jest dostępny do pobrania w zakładce "Moje konto". W ramach wykupionego dostępu do danego, ukończonego kursu certyfikat do pobrania jest bezpłatny.

Dodatkowo poszerzyliśmy naszą ofertę o możliwość otrzymania certyfikatu w formie drukowanej zawierającego dodatkowe zabezpieczenia potwierdzające jego autentyczność i unikalność. Główne cechy wyróżniające nasz certyfikat papierowy to:

  • specjalny papier o gramaturze 300g/m2
  • uszlachetnienie wydruku poprzez tłoczenie
  • zabezpieczenie giloszem tj. skomplikowanym wzorem geometrycznym stosowanym np. na banknotach czy papierach wartościowych.
Certyfikat przyklad

Certyfikat mentoris

Druk certyfikatu można zamówić po ukończeniu danego kursu

dot