Potwierdź swoje umiejętności oryginalnym certyfikatem!

Zdobycie wiedzy i umiejętności jest najbardziej pożądanym celem każdego szkolenia. Szczególnie gdy wiedza i umiejętności weryfikowane są przez przyszłego pracodawcę. Jednak często by móc wziąć udział w procesie rekrutacji musimy przedstawić formalny dowód osiągnięcia konkretnych kwalifikacji. 

Od 2014 roku zawód księgowego został zderegulowany i obecnie nie istnieje na rynku formalny dokument, który nadawałby uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W związku z tym każda z instytucji szkoleniowych wydaje własne zaświadczenia/certyfikaty dotyczące ukończenia wybranego kursu.

My również. Dlatego każdy z naszych kursów zakończony jest certyfikatem.

Do każdego kursu przygotowywany jest certyfikat w języku polskim:


oraz w języku angielskim: