Polityka prywatności

  1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) i jest administratorem zbioru Danych Osobowych Użytkowników, w rozumieniu tej ustawy.
  2. Administrator zapewnia, iż Dane Osobowe, o których mowa w pkt 1 powyżej, przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji Umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, kontaktowania się z Użytkownikami, wystawiania faktur/rachunku, informowania ich o nowej Zawartości Portalu, zasadach działania, dostępnych promocjach czy nowych usługach Administratora i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
  3. Dane przetwarzane są na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Usług świadczonych przez Administratora. Jednocześnie Użytkownik ma prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w innych celach, w tym marketingowych, w szczególności poprzez wybranie odpowiedniego przycisku na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji.
  4. Dane podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację oraz korzystanie z większości Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
  5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od/rozwiązania/wygaśnięcia Umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  6. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika Dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.
  7. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych i nie są bezpośrednio powiązane z loginami oraz kontami Użytkowników.
  8. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystanie z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Portalu.
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question