5. Przykład nr 1 - ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych

Wykład prezentuje praktyczny przykład dotyczący ewidencji pozostałych przychodów operacyjnych. W przykładzie testowane jest zrozumienie zapisu księgowego operacji takich jak: przychody z najmu, kaucje otrzymane przepadłe, odpisanie zobowiązania przedawnionego, otrzymane kary umowne, otrzymanie w formie darowizny aktywów obrotowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Jaki jest prawny termin przedawnienia faktur by odpisać zobowiązanie?
    8086fa7a51d26427b15fdaab21c3e561
    Magda Remiorz
  • Ogólny termin, po którym roszczenia ulegają przedawnieniu to okres 10 lat, liczonych od dnia, w którym powstał obowiązek uregulowania należności. Jednak, ze względu na różne rodzaje zobowiązań finansowych, okres przedawnienia niektórych należności został ustawowo skrócony do 3 lat lub nawet do jednego roku. W przypadku sprzedaży faktury z reguły przedawniają się po okresie 2 lat (oczywiście tu zależy jeszcze czego dotyczy faktura). O przedawnieniu mówi Kodeks Cywilny art. 117 - 125.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot