24. Zapis księgowy dotacji do zakupu środka trwałego

Wykład omawia zapis księgowy  operacji otrzymania dotacji do zakupu środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej. Powołując się na podstawowe zasady rachunkowości wyjaśnia, dlaczego ten typ operacji nie może w pierwszej kolejności zostać ujęty na koncie pozostałych przychodów operacyjnych. Wykład zakończony jest przykładem umożliwiającym weryfikację zrozumienia tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot