25. Rozwiązanie przykładu nr 6 zapis księgowy dotacji do ŚT

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji operacji otrzymania dotacji do zakupu środka trwałego. Powołując się na podstawowe zasady rachunkowości wyjaśnia, dlaczego ten typ operacji nie może w pierwszej kolejności zostać ujęty na koncie pozostałych przychodów operacyjnych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Czy niniejszy zakup środka trwałego również księgujemy na kontach? A jeżeli tak to jakich (010 I 240?). Również chciałbym zapytać czy jeżeli dotacja byłaby w wysokości 100% wartości kupowanego środka trwałego to na kontach środki trwałe (chodzi mi o moje pierwsze pytanie) byłaby księgowana w takiej samej wysokości jak w przypadku zakupu środka trwałego z częściowym finansowaniem własnym?
  D07abb790c4263adc6e4afac4e52f6ef
  Stanisław Romek
 • Tak, zakup maszyny o wartości 80 000 zł zostałby zaksięgowany na kontach 010 oraz 240 (na razie pomijamy kwestię podatku VAT). I to niezależnie w jakiej wysokości jest dotacja. Otrzymanie dotacji, gdyby była w wysokości pełnej wartości ST zostałaby tak samo ujęta na kontach 840 i 130 ale nie w kwocie 40 000 zł jak w przykładzie powyżej a 80 000 zł. A kwota przenoszona na konto 760 proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych byłaby wyższa i wynosiłaby tyle ile sam odpis tj. 20 000 zł a nie 10 000 jak w przykładzie.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • dziękuję za odpowiedź :)
  D07abb790c4263adc6e4afac4e52f6ef
  Stanisław Romek
 • Czy cała wartość amortyzacji stanowi koszt ? Jeśli Środek trwały częściowo był sfinansowany z dotacji to chyba w tej części nie możemy w koszty zaliczać amortyzacji o pełnej wartości środka trwałego?
  0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
  Mariola Romanek
 • Jeżeli na zakup ŚT otrzymaliśmy dotację to koszt amortyzacji rozliczamy nadal normalnie tj. w pełnej wysokości tak jakby dotacji nie było, ale rozpoznajemy przychód z tytułu dotacji w proporcji do okresu zużycia ŚT. A to oznacza, wracając do przykładu z wykładu, że jeżeli dotacja stanowiła 50% ceny zakupu ŚT to faktycznie efekt amortyzacji w RZiS zostanie zmniejszony o PPO z tytułu części dotacji rozpoznanej w danym roku obrotowym. Proszę przejrzeć ponownie załączony przykład do wykładu. W razie dalszych pytań proszę kontakt.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dziękuję za wyjaśnienie.
  0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
  Mariola Romanek
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot