18. Ewidencja zbycia środków trwałych i WNiP a VAT

Wykład prezentuje ewidencję operacji zbycia środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej. Wyjaśnia w jaki sposób dokonać zapisu księgowego sprzedaży środka trwałego/WNiP na podstawie faktury z doliczonym VAT-em należnym oraz jak następnie wyksięgować środek trwały/WNiP  z ewidencji. Wykład zakończony praktycznym przykładem umożliwiającym weryfikację zrozumienia tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot