Quiz nr 3 - ewidencja PPO i PKO

Jednostka "Butex" wysłała do klienta notę obciążeniową potwierdzającą naliczenie odszkodowania, zgodnie z umową za nie wywiązanie się z warunków umowy.

Zapis tej operacji powinien zostać dokonany na kontach (podaj nr kont zgodnie z ZPK w kolejności strona Wn a następnie strona Ma np. "100,761".):

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 3 - ewidencja PPO i PKO

Quiz nr 3 - ewidencja PPO i PKO.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot