12. Zapis księgowy pozostałych kosztów operacyjnych

Wykład prezentuje na łatwym do zapamiętania schemacie jak należy dokonać zapisu księgowego operacji zaliczanych do pozostałych kosztów operacyjnych takich jak: zbycie środków trwałych, koszty utrzymania nieruchomości przeznaczonych na inwestycje, kaucje, wadia przepadłe, odszkodowania i kary naliczone, przekazanie darowizny aktywów obrotowych, środków trwałych i WNiP, odpisanie przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych należności.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot