Quiz nr 7 - ewidnecja PPO i PKO

Jednostka "Bartex" otrzymała w grudniu notę obciążeniową od klienta potwierdzającą naliczenie kary umownej za nieterminowe wywiązanie się przez "Bartex" z warunków umowy.

Ww. koszt zostanie zaprezentowany w RZiS w pozycji:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 7 - ewidnecja PPO i PKO

Quiz nr  7 - ewidnecja PPO i PKO.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot