Quiz nr 7 - ewidnecja PPO i PKO

Jednostka "Bartex" otrzymała w grudniu 2015 roku notę obciążeniową od klienta potwierdzającą naliczenie kary umownej za nieterminowe wywiązanie się przez "Bartex" z warunków umowy.

Ww. koszt zostanie zaprezentowany w RZiS w pozycji:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question