Quiz nr 2 - ewidencja PPO i PKO

Które z niżej wymienionych operacji zaliczymy do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej w 2016 roku?

  1. Sprzedaż usługi sprzątania przez firmę sprzątającą.
  2. Dotacja na zakup środka trwałego.
  3. Otrzymanie odszkodowania za uszkodzoną maszynę produkcyjną podczas wichury.
  4. Otrzymanie darowizny w postaci maszyny produkcyjnej.
  5. Nadwyżka niewyjaśniona 10 sztuk towarów magazynie.
  6. Otrzymanie w formie darowizny towarów.

Podaj numery pozycji np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question