11. Pozostałe koszty operacyjne - przypomnienie

Wykład odwołuje się do tematu „Klasyfikacja przychodów i kosztów”. Przypomina na prostym schemacie jakie operacje zaliczamy do pozostałych kosztów operacyjnych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Witam, Mam pytanie. Firma świadczy różnego typu usługi swojemu kontrahentowi (transportu, remontowe itd). Podczas wykonywania przewozu-świadczenia usługi kontrahentowi, uszkodziła budynek-mienie kontrahenta. Na szczęście była Ubezpieczona i dostała odszkodowanie od własnego ubezpieczyciela. Ponieważ świadczy usługi remontowe, Zarząd zdecydował, że sami naprawią szkodę. Pytanie brzmi czy koszty naprawy (wynagrodzenia pracowników, materiały) w tym wypadku stanowią pozostały koszt operacyjny?
    99dc71dcd205b2a4d80af4104b010332
    Małgorzata Mowlik-Chowańska
  • Ponieważ odszkodowanie zostanie rozpoznane jako PPO to koszt remontu powinien zostać rozpoznany jako PKO.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot