13. Pozostałe koszty operacyjne - prezentacja w rachunku zysków i strat

Wykład omawia jak operacje związane z pozostałymi kosztami operacyjnymi prezentowane są w rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot