16. Ewidencja zbycia środków trwałych i WNIP

Wykład prezentuje ewidencję operacji zbycia środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej. Wyjaśnia w jaki sposób dokonać zapisu księgowego sprzedaży środka trwałego/WNiP na podstawie rachunku/umowy cywilnoprawnej, oraz jak następnie wyksięgować środek trwały/WNiP  z ewidencji. Wykład zakończony praktycznym przykładem umożliwiającym weryfikację zrozumienia tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Bardzo proszę o wyjaśnienie pewnej kwestii. Czy prezentacja zawarta w wykładzie jest jedynym poprawnym sposobem ewidencji zbycia środka trwałego ? Czy gdybym w księgach w środkach trwałych wyksięgował całą wartość A i w umorzeniu wartość B i przeniósł różnicę A-B do PKO to byłoby poprawnie. Ten sposób wydaje mi się bardziej logiczny.
    B3993a50fe4dd7f58f2ed8cb3918715b
    Dawid Gołębiowski
  • Księgowanie wymienione powyżej umożliwia śledzenie tego co się dzieje - i z reguły zapisywane jest w księgach właśnie w taki sposób. Przeksięgowanie umorzenia na konto ŚT pozwala na uzyskanie z systemu księgowego szybkiej informacji o wartości środka trwałego przed likwidacją/zbyciem, bądź jeśli zrobimy raport zbiorczy - zbiorczo - jaka wartość ŚT została zlikwidowana/zbyta w danym miesiącu. Jeżeli przeksięgujemy A i B bezpośrednio na PKO trudniej nam będzie uzyskać informację o wartości umorzonych ŚT w systemie księgowym (musimy wtedy szukać konta analitycznego umorzenia dla tego ŚT. Polecałabym jednak księgowanie powyżej, choć rozumiem, że może się wydawać mniej pracochłonne i bardziej logiczne księgowanie przez Pana zaproponowane.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot