8. Rozwiązanie przykładu nr 1 - zapis księgowy kary umownej

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji pozostałych przychodów operacyjnych. W tej części omówiona została ewidencja noty obciążeniowej, w której jednostka „Budimex” naliczyła karę umowną za nieterminowy odbiór produktów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Zgodnie z załącznikiem nr 1 do UoR ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351, ze zmianami) dla RZiS WK Inne przychody operacyjne to pozycja G.IV a dla RZiS WP D.IV nie tak podano w materiale.
    58b2eddc65ddf86df4ef58dd37eebee5
    Daniel Szymczyk
  • Panie Danielu, Dziękuję za komentarz ale prosiłabym wskazać mi w którym miejscu w przykładzie powyżej jest odwołanie do tej pozycji? Wspominam nazwę "inne przychody operacyjne" nie zaś konkretną pozycję. Druga kwestia to fakt, że jest to pozycja D.IV dla wariantu porównawczego i G.IV dla wariantu kalkulacyjnego. Dziękuję.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot