8. Rozwiązanie przykładu nr 1 - zapis księgowy kary umownej

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji pozostałych przychodów operacyjnych. W tej części omówiona została ewidencja noty obciążeniowej, w której jednostka „Budimex” naliczyła karę umowną za nieterminowy odbiór produktów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot