14. Przykład nr 2 - ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych

Wykład prezentuje praktyczny przykład dotyczący ewidencji pozostałych kosztów operacyjnych. W przykładzie testowane jest zrozumienie zapisu księgowego operacji takich jak: koszty utrzymania nieruchomości przeznaczonej na inwestycje, kaucje wpłacone przepadłe, odpisanie należności nieściągalnej, naliczone kary umowne, przekazanie darowizny aktywów obrotowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot