Quiz nr 5 - ewidencja PPO i PKO

Które z niżej wymienionych operacji zaliczymy do pozostałych kosztów operacyjnych, zakładając, że wszystkie zostały poniesione w listopadzie bieżącego roku?

  1. Poniesiono koszty związane z usuwaniem skutków pożaru budynku magazynowego, który miał miejsce we wrześniu br.
  2. Poniesiono koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, która przeznaczona jest na inwestycję.
  3. Stwierdzono niedobory materiałów na magazynie związane z pożarem budynku magazynowego.
  4. Dokonano odpisu ujemnej wartości firmy.
  5. Utworzono rezerwę na koszty procesu sądowego.
  6. Przekazano w formie darowizny samochód osobowy, który jednostka posiadała w ewidencji ŚT.

Podaj numery operacji np. "1.2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 5 - ewidencja PPO i PKO

Quiz nr 5 - ewidencja PPO i PKO.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot