Quiz nr 5 - ewidencja PPO i PKO

Które z niżej wymienionych operacji zaliczymy do pozostałych kosztów operacyjnych, zakładając, że wszystkie zostały poniesione w listopadzie 2016 roku?

  1. Poniesiono koszty związane z usuwaniem skutków pożaru budynku magazynowego, który miał miejsce we wrześniu 2015 roku.
  2. Poniesiono koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, która przeznaczona jest na inwestycję.
  3. Stwierdzono niedobory materiałów na magazynie związane z pożarem budynku magazynowego.
  4. Dokonano odpisu ujemnej wartości firmy.
  5. Utworzono rezerwę na koszty procesu sądowego.
  6. Przekazano w formie darowizny samochód osobowy, który jednostka posiadała w ewidencji ŚT.

Podaj numery operacji np. "1.2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question