22. Zapis księgowy otrzymania darowizny środka trwałego

Wykład omawia zapis księgowy  operacji otrzymania w formie darowizny środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej. Powołując się na podstawowe zasady rachunkowości wyjaśnia, dlaczego ten typ operacji nie może w pierwszej kolejności  zostać ujęty na koncie pozostałych przychodów operacyjnych (zgodnie z ustawą). Wykład zakończony jest przykładem umożliwiającym weryfikację zrozumienia tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Czy można użyć również zamiast konta 840, konto 641?
    8086fa7a51d26427b15fdaab21c3e561
    Magda Remiorz
  • Konto 840 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowym przychodów natomiast konto 641 do ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych. Otrzymanie środka trwałego w formie darowizny powinno zostać w związku z tym ujęte na koncie 840 a nie 641, tak by odwzorowywać treść ekonomiczną operacji gospodarczej.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot