2. Pozostałe przychody operacyjne - przypomnienie

Wykład odwołuje się do tematu „Klasyfikacja przychodów oraz kosztów”. Przypomina na prostym schemacie jakie operacje zaliczamy do pozostałych przychodów operacyjnych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot