33. Podsumowanie tematu - cz.1

Wykład stanowi podsumowanie tematu dotyczącego wyceny produktów pracy. Prezentuje zdobytą w cz. I tematu wiedzę podkreślając najistotniejsze jej elementy takie jak: klasyfikacja kosztów do kosztu wytworzenia oraz kosztów danego okresu, kalkulacja jednostkowego kosztu wytworzenia, metody wyceny produkcji w toku, ewidencję przychodów i rozchodów wyrobów gotowych w trakcie oraz na koniec okresu sprawozdawczego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Mam jeszcze jedno pytanie które nie zostało poruszone w całym tym temacie. Weźmy pod uwagę Spółkę która produkuje 10 różnych produktów. Załóżmy,że dzieje się to w tej samej hali produkcyjnej, na tych samych maszynach i z wykorzystaniem tych samych pracowników i kierowników produkcji. Mam rozumieć, że do każdego z tych produktów możemy wprowadzić odpowiednią analitykę pod konto 500 dot. kosztów bezpośrednich wiec nie ma problemu z ewidencją tych kosztów. Jak jednak wygląda w praktyce księgowanie kosztów pośrednich stałych lub zmiennych na dany rodzaj produktu ( chodzi o przeksięgowywanie kosztów wydziałowych). Jak są rozdzielane koszty np. ogrzewania hali produkcyjnej lub amortyzacji maszyn produkcyjnych. Mam rozumieć, że proste rozliczenie 1/10 każdego z kosztów jest błędne bo możemy produkować różne wolumeny tych produktów. W tym przypadku bardzo ciężko jest wyliczyć j.k.w, a wręcz zaryzykuje stwierdzenie, że jest to technicznie niemożliwe. Bardzo będę wdzięczny za odpowiedz w tym temacie.
    B3993a50fe4dd7f58f2ed8cb3918715b
    Dawid Gołębiowski
  • Dziękuję za ciekawe pytanie. Są różne metody alokacji kosztów pośrednich na produkt w zależności od tego jak wygląda proces produkcji. Jeżeli każdy z 10 produktów zużywałby tak samo koszty pośrednie np. maszyny itd to można zastosować prostą kalkulację 1/10 kosztów. Natomiast z reguły jest tak, że produkty w różnym stopniu angażują zasoby i stosuje się tzw. klucze rozliczeniowe oparte np. o ilośc roboczogodzin czy maszynogodzin. Taką kalkulację przeprowadza się poza systemem księgowym. Więcej na ten temat mówimy w naszym kursie rachunkowości zarządczej w tych tematach 3 i 4 pt. "Metody kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia cz. 1 i cz.2". Polecam te tematy jeśli chciałby Pan dowiedzieć się nieco więcej odnośnie kalkulacji kosztu na jednostkę produktu.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot