Kurs rachunkowości średniozaawansowanej

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o bardziej zaawansowane tematy, w tym zagadnienia podatkowe - to kurs dla Ciebie. Po jego ukończeniu będziesz przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku samodzielnego księgowego.

 • Wymagania: znajomość podstaw rachunkowości
 • Około 108 godzin nauki
 • 36 godzin wykładów online
 • 22 tematy
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Przygotowanie do zawodu: samodzielny księgowy
 • Kod zawodu: 241103
 • Lokalizacja: online
399 zł / pół roku
za przedłużenie tego kursu na ten sam okres zapłacisz jedynie 57 zł

Tematy związane z rachunkowością nie są Ci obce, ale czujesz, że Twój zasób wiedzy nie jest wystarczający?

Studiujesz na kierunku związanym z finansami, jednak zbyt szybkie tempo przerabiania materiału na zajęciach sprawia, że masz trudności z zaliczaniem egzaminów, a program nauczania ma niewiele wspólnego z realiami pracy w tym obszarze?

A może pracujesz już w obszarze finansów i zależy Ci na rozwijaniu swoich kompetencji w celu zdobycia awansu czy podwyżki?

Nauka rachunkowości wcale nie musi być żmudna. Co więcej, możesz dopasować ją do własnych potrzeb, samemu wybierając odpowiedni czas i miejsce na realizację tego celu. Wszystko to oferuje Ci kurs rachunkowości średniozaawansowanej dedykowany osobom, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o bardziej zaawansowane tematy, w tym zagadnienia podatkowe. Po jego ukończeniu będziesz przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku samodzielnego księgowego i rozwijania swojej kariery w finansach.

UWAGA! Jesteś absolwentem mojego kursu podstaw rachunkowości? Skontaktuj się ze mną, by odebrać przysługującą Ci zniżkę w wysokości 10%!

Na czym polega ta forma nauki?

Kurs rachunkowości średniozaawansowanej odbywa się online, co oznacza, że to Ty decydujesz, kiedy i gdzie się uczysz. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którym ograniczenia czasowe nie pozwalają na wzięcie udziału w szkoleniach stacjonarnych.

Łącznie czeka Cię około 111 godzin zegarowych nauki, co przekłada się na około 147 godzin lekcyjnych. Przed Tobą 37 godzin zegarowych wykładów online, zgrupowanych w 22 bloki tematyczne. Każdy z nich zawiera liczne praktyczne przykłady i quizy, które pozwolą Ci utrwalić i zweryfikować wiedzę z danego obszaru. Poszczególne bloki kończą się testem do samodzielnego rozwiązania – w trakcie trwania kursu przejdziesz 22 takie testy, a każdy z nich możesz rozwiązywać wielokrotnie, do momentu wybrania opcji sprawdzenia poprawnych odpowiedzi. Po uzyskaniu wyniku minimum 50% z każdego testu otrzymasz certyfikat potwierdzający nabycie nowej wiedzy.

Czy otrzymam jakieś potwierdzenie przebycia kursu?

Tak, kurs rachunkowości średniozaawansowanej jest zakończony certyfikatem potwierdzającym uczestnictwo w kursie i zdobycie wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy na stanowisku samodzielnego księgowego. Certyfikat zostanie wygenerowany zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a pobierzesz go z zakładki „Moje konto”. Znajdziesz na nim kod autentyczności potwierdzający, że dokument ten został wygenerowany przez serwis Mentoris. Nie poniesiesz za to żadnej opłaty – certyfikat w formacie pdf dostaniesz ode mnie gratis w ramach ceny wykupionego pakietu.

Jeśli chcesz, możesz także pobrać certyfikat wraz z zabezpieczeniami – więcej o takiej opcji przeczytasz tutaj:

Co dostanę w ramach kursu?

Decydując się na kurs rachunkowości średniozaawansowanej, otrzymasz ode mnie:

 • Nielimitowany dostęp do materiałów wideo online na wybrany przez Ciebie okres.
 • Nielimitowany dostęp do praktycznych przykładów, quizów oraz testów na wybrany okres.
 • Materiały kursu w formacie pdf do pobrania.
 • Wsparcie wykładowcy (kontakt mailowy oraz telefoniczny).
 • Możliwość śledzenia swoich postępów w panelu „Moje konto”.
 • Certyfikat ukończenia kursu (z kodem autentyczności) do pobrania.

Czym charakteryzuje się ta metoda nauki?

Nauka opiera się na metodzie małych kroków, co znaczy, że zbudujemy Twoją wiedzę od zupełnych podstaw, bez założenia, że coś już wiesz. Nie będziemy pomijać spraw na pozór prostych. Aby pomóc Ci lepiej zapamiętywać dane zagadnienia, uwzględniłam w tym kursie mnemotechnikę oraz serię praktycznych przykładów i quizów. Moją autorską metodę nauki możesz przetestować na bezpłatnych wykładach, które znajdziesz tutaj.

Dołącz do ponad 2500 osób, które już skorzystały z tego kursu!

Co wyróżnia ten kurs na tle kursów stacjonarnych?

Przede wszystkim rozpoczynasz naukę w dowolnym terminie, uczysz się we własnym tempie oraz tylko wtedy, kiedy masz na to czas i ochotę. Nikt nie będzie Cię poganiał, by jak najszybciej „przerobić” materiał, nie zostaną też pominięte tematy, które na pozór wydają się proste.

Przygotowując materiały do tego kursu, postawiłam na kompleksowość i stronę praktyczną. Zawarte w nim tematy zostaną omówione w sposób, którego nie znajdziesz w żadnej książce, ponieważ bazują na przykładach praktycznych, dodatkowo prezentując przy tym często księgową oraz podatkową stronę danego problemu. Co więcej, poziom wiedzy na tym kursie zbudowałam w oparciu o własne doświadczenie szkoleniowe, opierając się na najczęstszych pytaniach, jakie słyszałam od kursantów. Wszystko po to, by usprawnić proces Twojej nauki.

Martwisz się, że nie zdążysz przerobić materiału w wybranym okresie dostępu? Spokojnie. Twoje wyniki będą przechowywane bezterminowo. W dowolnym czasie możesz powrócić do kursu i rozpocząć naukę tam, gdzie skończyłeś. Możesz również rozpocząć kurs na nowo - wszystko zależy od Ciebie.

Coś jest jeszcze dla Ciebie niejasne? Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz tutaj.

Postaw na praktyczną wiedzę i przygotuj się do pracy w finansach najlepiej jak to możliwe!

Wykłady wprowadzają w tematykę rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Omawiają czym są RMK z podziałem na rozliczenia międzyokresowe bierne (RMB) oraz rozliczenia międzyokresowe czynne (RMC). Prezentują RMK w ujęciu ustawowym (UoR), podatkowym oraz polityki rachunkowości jednostki. Przedstawiają zapis księgowy operacji RMK, rozpoczynając od rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMC).

Wykłady stanowią kontynuację tematu dotyczącego rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Omawiają zapis księgowy operacji związanych z rozliczeniami międzyokresowymi biernymi (RMB) oraz podsumowują zdobytą w cz. I oraz w cz. II wykładów wiedzę dotyczącą RMK poprzez prezentację praktycznego całościowego przykładu opierającego się na operacjach dokonanych przez jednostkę produkcyjną.

Wykłady omawiają metody wyceny wyrobów gotowych oraz produkcji w toku przedstawiając w cz. 1 metodę opartą o koszt wytworzenia (KW). Prezentują jakie koszty zgodnie z UoR stanowią KW a jakie koszty danego okresu (wraz z wyjątkami). Na podstawie licznych przykładów omawiają ewidencję przychodów i rozchodów produktów w oparciu o KW oraz jedną z 3 zasad: FIFO, LIFO, AVCO.

Wykłady omawiają tematykę wyceny wyrobów gotowych oraz produkcji w toku w oparciu o ceny ewidencyjne oraz cenę sprzedaży netto. Prezentują czym są odchylenia od cen ewidencyjnych, jak je rozliczać oraz kiedy i jak dokonać odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych. Dodatkowo poruszają kwestię wyceny produktów przy pomocy ceny sprzedaży netto.

Wykłady stanowią cz.1 tematu dotyczącego wyceny i ewidencji materiałów. Przedstawiają metody wyceny materiałów skupiając się w tej części na ewidencji przy pomocy zmiennych cen ewidencyjnych tj. ceny nabycia oraz ceny zakupu. Prezentują na praktycznych przykładach m.in zapis księgowy przychodu materiałów z wykorzystaniem konta rozliczenie zakupu oraz ewidencję rozchodu materiałów w tym wraz z rozliczeniem kosztów zakupu.

Wykłady stanowią ostatnią część tematu dotyczącego wyceny i ewidencji materiałów. Omawiają na praktycznych przykładach ewidencję uproszczoną materiałów oraz wycenę i ewidencję materiałów w oparciu o stałe ceny ewidencyjne. Przestawiają zapis księgowy odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów oraz ich sposób rozliczania zgodnie z wymogami ustawowymi. Na koniec tej serii przedstawiona zostaje wycena bilansowa materiałów wraz z omówieniem zapisu księgowego odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów.

Środki trwałe i amortyzacja cz. 1 - demo Wykłady wprowadzają w temat ewidencji i wyceny środków trwałych (ŚT). Omawiają jakie warunki muszą spełnić elementy majątku by mogły zostać zaliczone do ŚT, jak je klasyfikować nadając odpowiedni symbol KŚT, jak wycenić ŚT, który został zakupiony/wytworzony bądź otrzymany nieodpłatnie. Wyjaśniają również czym jest amortyzacja oraz umorzenie. Opierając się na licznych przykładach przedstawiają zapis księgowy nabycia oraz amortyzowania ŚT.

Wykłady stanowią kontynuację tematu dotyczącego ewidencji i wyceny środków trwałych (ŚT). Omawiają na praktycznych przykładach zapis księgowy rozchodu środków trwałych (sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie). Wyjaśniają również kiedy mamy do czynienia z ulepszeniem i czym różni się ono od remontu, jak dokonać odpisu aktualizującego wartość ŚT oraz przeszacować ŚT zgodnie z przepisami.

Wykłady wprowadzają w temat ewidencji i wyceny środków pieniężnych. Omawiają jakie aktywa zgodnie z przepisami zaliczamy do środków pieniężnych oraz jak je ewidencjonujemy w ZPK i ujmujemy w bilansie. Wykłady w tej części skupiają się na zapisie księgowym operacji gotówkowych(konto "Kasa" oraz bezgotówkowych ("Rachunki bankowe" i "Środki pieniężne"). Wyjaśniają kiedy pojawiają się środki pieniężne w drodze oraz co zrobić w sytuacji gdy wyciąg bankowy zawiera błąd.

Wykłady stanowią kontynuację tematu dotyczącego ewidencji i wyceny środków pieniężnych. W tej części skupiają się na omówieniu czeków oraz weksli wraz z prezentacją ich ewidencji w księgach rachunkowych w zależności od tego czy zostały otrzymane czy wystawione (tj. czy są obce czy własne). Na koniec tematu zaprezentowana zostaje wycena środków pieniężnych w walucie obcej w trzech przypadkach: na dzień dokonania operacji, dzień bilansowy oraz po dniu bilansowym.

Wykłady omawiają kryteria poprawnego rozpoznania momentu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży towarów, produktów, materiałów oraz usług zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przepisami podatkowymi (podatek dochodowy). Wykłady prezentują również pojęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów tj. przychodów przyszłych okresów. Na licznych przykładach przedstawiają zapis księgowy operacji przychodowych w ujęciu księgowym oraz podatkowym a także w sytuacji kiedy mamy do czynienia z przychodami przyszłych okresów.

Wykłady omawiają zasady kalkulacji wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Przedstawiają również w jakich sytuacjach i w jaki sposób wyliczyć dodatkowe obciążenia pracodawcy z tytułu ww. umów. W ramach wykładów poruszone zostają m.in. zasady kalkulacji składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a także zaliczki na podatek dochodowy.

Wykłady omawiają zasady ewidencji wynagrodzeń zgodnie z prawem bilansowym oraz prawem podatkowym (updof i updop). Wyjaśniają co oznaczają koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP) i kiedy się pojawiają w przypadku wynagrodzeń, składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i fundusze poza ubezpieczeniowe finansowanych przez pracodawcę i pracownika oraz w przypadku świadczeń niepieniężnych. Na koniec przedstawiają najczęstsze błędy popełniane przy prezentacji rozrachunków z pracownikami, ZUS oraz US w bilansie.

Wykłady wprowadzają w temat rozrachunków z tytułu podatku VAT. Wyjaśnia pojęcia związane z podatkiem VAT takie jak: VAT należny oraz VAT naliczony. Przedstawia kalkulację wysokości podatku VAT oraz zasady rozliczenia podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego (zobowiązanie lub należność z tytułu VAT). W ramach tematu omówiono również uproszczoną ewidencję księgową podatku VAT należnego oraz naliczonego, stanowiącą bazę do zrozumienia ewidencji rozrachunków z tytułu VAT w praktyce.

Wykłady omawiają zasady ewidencji podatku VAT w praktyce. Prezentują dodatkowe konta, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia podatku VAT. W ramach wykładu omówione zostały zasady rozpoznania momentu: powstania obowiązku rozliczenia podatku VAT należnego oraz nabycia prawa do odliczenia VAT naliczonego. Przedstawione również zostały sytuacje, w których powstaje podatek VAT naliczony lub podatek VAT należny do rozliczenia w bieżącym okresie oraz podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie. Na koniec zaprezentowana została problematyka ewidencji różnic wynikających zaokrągleń podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego.

Wykłady wprowadzają w temat rozrachunków z kontrahentami i stanowią część pierwszą serii. Omówiono tutaj ewidencję podstawowych operacji związanych z rozrachunkami z odbiorcami zgodnie z prawem bilansowym oraz z przepisami o podatku dochodowym (updof oraz updop) i VAT. Na koniec przedstawiono zasady wyceny rozrachunków w walutach obcych, ewidencji różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych a także metod rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych (metoda podatkowa i bilansowa).

Wykłady stanowią część drugą serii dotyczącej rozrachunków z kontrahentami. Przedstawiono tutaj zasady dokonania odpisów aktualizujących wartość należności oraz odpisów samych należności. Omówiono pojęcia odpisu aktualizującego szczególnego, odpisu aktualizującego ogólnego, współczynnika aktualizacji, struktury wiekowej należności. Zaprezentowano ewidencję odpisów aktualizujących wartość należności oraz odpisów samych należności zgodnie z prawem bilansowym równocześnie wyjaśniając kiedy takie odpisy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu (KUP) a kiedy nie oraz w jakich sytuacjach możemy w związku z danym odpisem dokonać korekty VAT należnego.

Wykłady stanowią ostatnią część serii dotyczącej rozrachunków z kontrahentami. W tej części omówiono zasady ewidencji podstawowych operacji dotyczących rozrachunków z dostawcami zgodnie z prawem bilansowym, przepisami o podatku dochodowym (updof oraz updop) oraz o podatku VAT. Wyjaśniono tutaj m.in ewidencję odpisów zobowiązań, korektę VAT naliczonego w związku z brakiem spłaty zobowiązania a także wycenę i ewidencję zobowiązań w walutach obcych. Na koniec wyjaśniono na czym polega kompensata zobowiązań i należności oraz w jakich sytuacjach ma miejsce.

Wykłady stanowią część drugą tematu dotyczącego rezerw i zobowiązań warunkowych. W tej części skupiono się na omówieniu rezerw od strony praktycznej bazując na licznych przykładach (rezerwa na naprawy gwarancyjne, kary umowne, koszty postępowania sądowego). Wyjaśniono tu pojęcie podatku odroczonego i zasad tworzenia i ewidencji rezerwy na podatek odroczony a także zasady tworzenia i zapisu księgowego zobowiązań warunkowych podkreślając różnice pomiędzy zobowiązaniem warunkowym a rezerwą.

Wykłady prezentują przykład całościowy stanowiący podsumowanie wiedzy zdobytej w ramach kursu rachunkowości średniozaawansowanej. W kolejnych częściach omawiają jak na podstawie informacji zawartych w przykładzie otworzyć konta na początek okresu sprawozdawczego, dokonać odpowiednich księgowań w trakcie okresu sprawozdawczego oraz przygotować sprawozdania finansowe (bilans oraz RZiS) na koniec okresu sprawozdawczego tj. dokonać tzw. poprawnego zamknięcia miesiąca.

dot