Kurs rachunkowości średniozaawansowanej


Kurs przygotowujący na stanowisko: samodzielny księgowy
Kod zawodu: 241103
Szacowany czas nauki: 105 godzin
Czas trwania wykładów: 35 godzin
Poziom: dla średniozaawansowanych
Wymagania: znajomość podstaw rachunkowości
Lokalizacja: online

Adresaci kursu

Kurs rachunkowości średniozaawansowanej jest kontynuacją kursu podstaw rachunkowości i przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu o tematy bardziej zaawansowane oraz wiedzę podatkową. 

UWAGA: oferujemy 20% zniżki dla absolwentów naszego kursu podstaw rachunkowości. Skontaktuj się z nami w celu odebrania kodu rabatowego.

Cel nauki

Celem nauki jest przygotowanie do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego (kod zawodu 241103).

Forma nauki

Kurs obejmuje ok. 105 godzin zegarowych nauki (odpowiednik 140 godzin lekcyjnych). Składa się z ponad 35 godzin zegarowych wykładów online (47 godzin lekcyjnych) pogrupowanych w 22 tematy. Każdy z tematów zawiera liczne praktyczne przykłady i quizy, które pozwalają na utrwalenie i sprawdzenie wiedzy z danego tematu. Na końcu każdego tematu znajduje się test do samodzielnego rozwiązania (w sumie 22 testy w ramach kursu). Testy można rozwiązywać wielokrotnie do momentu gdy zostanie wybrana opcja sprawdzenia poprawnych odpowiedzi. Po uzyskaniu wyniku minimum 50% z każdego testu generowany jest certyfikat.

Certyfikat

Kurs zakończony jest certyfikatem potwierdzającym uczestnictwo w kursie i zdobycie wiedzy niezbędnej w pracy na stanowisku samodzielnego księgowego (kod zawodu 241103). Certyfikat generowany jest w języku polskim oraz w języku angielskim. Certyfikat zawiera kod autentyczności potwierdzający, że został wydany przez nasz serwis. Uczestnik otrzymuje certyfikat GRATIS w ramach ceny wykupionego pakietu (kurs lub pełnego).

Przykład certyfikatu znajdziesz tutaj.

W ramach kursu otrzymasz:

 1. Nielimitowany dostęp do materiałów video online na wybrany przez Ciebie okres czasu.
 2. Nielimitowany dostęp do praktycznych przykładów, quizów oraz testów na wybrany okres czasu.
 3. Materiały kursu w formacie pdf do pobrania (przykład tutaj).
 4. Wsparcie wykładowcy (kontakt mailowy oraz telefoniczny).
 5. Możliwość śledzenia postępów w nauce w panelu „Moje konto”.
 6. Certyfikat ukończenia kursu (z kodem autentyczności) do pobrania.

Metoda nauki

Nauka opiera się na metodzie małych kroków. Nie pomijamy spraw na pozór prostych. W celu lepszego zapamiętania danego tematu zastosowaliśmy mnemotechnikę oraz serię praktycznych przykładów i quizów.

Naszą metodę nauki możesz przetestować na bezpłatnych wykładach, przykład znajdziesz tutaj.

Co wyróżnia nasz kurs od kursów stacjonarnych? 

Rozpoczynasz naukę w dowolnym terminie. Uczysz się we własnym tempie oraz wtedy kiedy masz na to czas oraz ochotę. Nie spieszymy się by „przerobić” materiał, nie omijamy spraw na pozór prostych. 

Przygotowując materiały postawiliśmy na kompleksowość i stronę praktyczną. Znajdziesz w nich omówienie tematów, którego nie ma w żadnej książce - bo bazują na przykładach praktycznych prezentując często równocześnie stronę księgową oraz podatkową danego problemu. Dodatkowo, w oparciu o nasze doświadczenie szkoleniowe, zbudowaliśmy poziom wiedzy opierając się na najczęstszych pytaniach jakie miały osoby uczące się - tak by usprawnić proces nauki.

Gdybyś nie zdążył przerobić materiału w wybranym okresie dostępu nie musisz się martwić. Przechowamy Twoje wyniki nauki bezterminowo. W dowolnym czasie możesz powrócić do kursu i rozpocząć naukę tam gdzie skończyłeś. Możesz również rozpocząć kurs na nowo - wszystko zależy od Ciebie.

Program kursu

W ramach kursu omawiamy na licznych praktycznych przykładach i quizach ewidencję i wycenę księgową oraz podatkową pozycji takich jak:

 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów tj. rozliczenia międzyokresowe czynne oraz bierne w ujęciu księgowym oraz podatkowym.
 • Produkty  tj. wyrobów gotowe w oparciu o rzeczywisty koszt wytworzenia oraz cenę ewidencyjną. Odpisy aktualizacyjne dotyczące wartości wyrobów gotowych.
 • Materiały w oparciu o cenę nabycia, cenę zakupu oraz cenę ewidencyjną. Ewidencją i wycenę rozchodu materiałów w oparciu o metodę FIFO, LIFO, AVCO. Rozliczanie kosztów zakupu w czasie jak również rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych.
 • Środki trwałe w tym czym jest amortyzacja, jak kalkulować amortyzacje metodą liniową, degresywną, naturalną, uproszczoną. Jak dokonać zapisu księgowego likwidacji księgowej i fizycznej środka trwałego,  ulepszenia, sprzedaży, aktualizacji wyceny.
 • Środki pieniężne w tym czeki, weksle, środków pieniężne w drodze.
 • Przychody oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.
 • Rozrachunki z pracownikami, rozrachunki publicznoprawne w tym kalkulację oraz ewidencję wynagrodzeń podatkowo oraz księgowo.
 • Rozrachunki z kontrahentami w tym kiedy należy dokonać odpisów aktualizujących wartość należności, co oznacza nieściągalność należności księgowo, podatkowo oraz pod względem VAT.
 • Rezerwy oraz zobowiązania warunkowe, w tym jak rozróżniamy kiedy mamy do czynienia z rezerwami a kiedy z rozliczeniami międzyokresowymi kosztów.

Całość zakończona jest tematem będącym przykładem całościowym umożliwiającym samodzielne przygotowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat w oparciu o konkretne operacje, które miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym. Rozwiązanie przykładu zawiera ujęcie księgowe jak również podatkowe.

Szczegółowy plan kursu dostępny jest tutaj.

Wykładowca

Naszym wykładowcą jest wieloletni praktyk, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Pani Magdalena Hosiawa. Pani Magdalena posiada tytuł magistra ekonomii oraz międzynarodowy certyfikat księgowy ACCA. Członek polskiego (SKwP) oraz brytyjskiego stowarzyszenia księgowych (ACCA). Od kilku lat pracuje w działach finansowych, specjalizuje się w kontrolingu finansowym. Wykłada również przedmioty związane z rachunkowością. Pracę w finansach rozpoczęła ponad 10 lat temu jako młodszy księgowy w Cap Gemini, później miała przyjemność brać udział w międzynarodowych projektach dla IBM BTO. W ciągu ostatnich kilku lat zdobywała doświadczenie w działach kontrolingu w międzynarodowych korporacjach za granicą: w Niemczech (klient IBM) oraz w Wielkiej Brytanii (EWS Railway, British Telecommunications). W Polsce ostatnio współpracowała z ISTA Polska oraz BPP Professional Education. Obszary specjalizacji to: raportowanie, analizy zarządcze oraz wycena inwestycji / produktów / projektów.

Zapraszamy do nauki!

 

Dla jak najlepszego wykorzystania kursu zaleca się rozpocząć naukę od pierwszego tematu w ramach kursu.

Kurs składa się obecnie z 22 tematów, które ułożone są w kolejności w jakiej powinny być przesłuchane. Każdy kolejny temat bazuje na wiedzy z poprzednich wykładów.

Każdy temat zakończony jest testem, który powinien zostać rozwiązany przed przejściem do następnego tematu. W ten sposób utrwalamy zdobytą już wiedzę, na której bazują kolejne wykłady.

W każdym z tematów znajdują się przykłady oraz quizy, które dla osiągnięcia jak najlepszych wyników powinny zostać rozwiązane najpierw samodzielnie, a następnie wspólnie z wykładowcą.

Aby uzyskać certyfikat ukończenia kursu musisz zaliczyć testy z każdego tematu na minimum 50%.
Po spełnieniu tego warunku certyfikat w formie elektronicznej (PDF) będzie dostępny w wersji polskiej oraz angielskiej do pobrania w zakładce "Moje konto". Istnieje również możliwość otrzymania wersji drukowanej certyfikatu na specjalnym papierze i z dodatkowymi zabezpieczeniami (tłoczenie, gilosz). Zamówienie na certyfikat drukowany można złożyć po ukończeniu kursu (pojawi się odnośnik w zakładce "Moje konto").

Przykładowy certyfikat poniżej:
Certyfikat zaawansowany

Certyfikat w wersji angielskiej:
Certyfikat zaawansowany en

Jakie są warunki uzyskania certyfikatu?

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zdobycie wyniku minimum 50% z każdego z testów do każdego z tematów w ramach kursu (17 testów w ramach kursu podstaw rachunkowości, 22 testy w ramach kursu średnio-zaawansowanego).

Czy certyfikat jest dodatkowo płatny?

Uzyskanie certyfikatu nie jest związane z żadnymi dodatkowymi opłatami. Certyfikat ukończenia kursu jest dostępny do pobrania w formacie pdf w ramach opłaconego już dostępu (w każdym z wybranych pakietów) w zakładce "Moje konto".

Czy certyfikat dostępny jest w wersji papierowej?

Certyfikat drukowany z dodatkowymi zabezpieczeniami można zamówić za opłatą 39 zł w zakładce "Moje konto". Opłata ta nie zależy od ilości zamówionych certyfikatów. Można zamówić druk wszystkich zdobytych u nas certyfikatów w jednej cenie.

Jak wygląda kurs?

Kursy rachunkowości dostępne w naszym serwisie składają się z serii tematów. Każdy temat z kolei składa się z serii wykładów video, w ramach których omawiamy część teoretyczną przeplataną quizami oraz przykładami, które słuchacz może w pierwszej kolejności sam rozwiązać a potem wspólnie z wykładowcą prześledzić odpowiedź.

Każdy z tematów zakończony jest testem do samodzielnego rozwiązania, znajdującym się pod wykładami video w zakładce ”Testy”.

Po ukończeniu wszystkich testów tj. każdego testu do każdego z tematów i uzyskaniu przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi słuchacz uzyskuje certyfikat ukończenia kursu dostępny w zakładce „Moje konto” w formacie PDF.

Jaka jest odpłatność za kursy?

Odpłatność za kursy związana jest z uzyskaniem dostępu do kursów. 

Dostęp można wykupić w jednym z trzech pakietów: Temat (dostęp online do wybranego tematu na 30 dni), Kurs (dostęp online do wybranego kursu na 90 dni), Pełny (dostęp do wszystkich kursów publikowanych na stronie na okres 120 dni).

Cennik dotyczący pakietów dostępny jest w zakładce "Cennik" na naszej stronie.

Oferujemy również część wykładów bezpłatnie, można znaleźć je tutaj.

Czym różnią się pakiety? Co więcej ma pakiet pełny czego nie mają powyższe dwa pakiety?

Ww. pakiety różnią się ceną, ale również zakresem i okresem dostępu.

Pakiet Temat to dostęp do pojedynczego tematu na 30 dni.

Pakiet Kurs nadaje dostęp wybranego kursu, ale na 90 dni.

Pakiet Pełny pozwala na korzystanie z wszystkich kursów (w tej chwili czterech - jeżeli kursów będzie więcej wtedy będą one również dostępne w tej opcji) równocześnie przez okres 120 dni. dodatkowo jeżeli w trakcie trwania dostępu do pakietu zostanie opublikowany nowy kurs dostęp do niego zostanie nadany GRATIS.

W jaki sposób mogę uzyskać fakturę za wykupiony dostęp premium?

Fakturę za zakupiony dostęp premium można otrzymać wypełniając formularz podczas składania zamówienia. 

Czy wykłady w ramach kursów są dostępne tylko w wyznaczonych godzinach czy jest możliwość odtworzenia materiału w dowolnym czasie?

Wykłady w formie video online dostępne są 24 h na dobę 7 dni w tygodniu. Nie ma tutaj ograniczenia.

Warunkiem skorzystania z wykładów jest posiadanie konta oraz dostępu premium (udostępniamy kilka początkowych wykładów kursu podstaw bezpłatnie bez konieczności posiadania konta, ale do większości wykładów potrzebny jest jest konto oraz wykupiony dostęp premium).

Czy kursy rozpoczynają się w określonych terminach czy mogę rozpocząć naukę w dowolnym czasie?

Kursy dostępne są online 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Każdy uczestnik korzysta z kursu w wybranym, dogodnym dla siebie terminie. Naukę na kursie można rozpocząć w dowolnym terminie.

Czy kursy udostępniane są do pobrania lub na płycie CD/DVD ?

Nie oferujemy kursów ani wykładów video do pobrania ani na płycie CD/DVD. Aby korzystać z kursów potrzebny jest dostęp do Internetu.

Czy po kursie podstawowym moja wiedza może być na takim poziomie, abym mogła starać się o pracę w księgowości?

Kurs rachunkowości od podstaw został zaprojektowany w taki sposób by przygotować osobę uczącą się do pracy na stanowisku księgowego bądź asystenta ds. księgowości (różne nazewnictwo w różnych firmach).

Daje on niezbędne podstawy do pracy w księgowości w ramach prawa bilansowego.

Dlaczego w zakładce „Moje konto” nie pokazuje się postęp w nauce skoro zobaczyłam/em już część wykładów?

Aby pokazał się postęp w nauce w % w wynikach w zakładce „Moje konto” należy ukończyć testy do każdego z tematów, sam fakt przejrzenia wykładów video nie pokaże się w wynikach.

Uzależnienie postępu w nauce od ukończenia testów zostało wprowadzone ze względu na warunek, jak musi zostać spełniony by otrzymać certyfikat (minimum 50% z każdego testu do wszystkich tematów).

Który kurs/temat należy wykupić aby móc zaczerpnąć informacji na temat wariantu kalkulacyjnego i porównawczego w wyniku finansowym?

Aby znaleźć informację o interesującym nas temacie należy skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się w prawym górnym rogu na naszej stronie.

Skład każdego z kursów został opisany w zakładce „Plan kursu”

Gdzie mogę znaleźć materiały do kursu w formacie PDF?

Materiały w formacie pdf dostępne są pod każdym wykładem video w zakładce „Dodatkowe materiały”.

Gdzie mogę dodać komentarz/pytanie do interesującego mnie wykładu?

Pytania można zadawać po zalogowaniu się w zakładce „Komentarze” znajdującej się pod każdym wykładem video lub poprzez formularz w zakładce  „Kontakt”.

Wykładowca

Magdalena Hosiawa
Magdalena Hosiawa

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada tytuł magistra ekonomii oraz międzynarodowy certyfikat księgowy ACCA. Członek polskiego (SKwP) oraz brytyjskiego stowarzyszenia księgowych (ACCA). Od kilku lat pracuje w działach finansowych, specjalizuje się w kontrolingu finansowym. Wykłada również przedmioty związane z rachunkowością. Pracę w finansach rozpoczęła ponad 10 lat temu jako młodszy księgowy w Cap Gemini, później miała przyjemność brać udział w międzynarodowych projektach dla IBM BTO. W ciągu ostatnich kilku lat zdobywała doświadczenie w działach kontrolingu w międzynarodowych korporacjach za granicą: w Niemczech (klient IBM) oraz w Wielkiej Brytanii (EWS Railway, British Telecommunications). W Polsce ostatnio współpracowała z ISTA Polska oraz BPP Professional Education. Obszary specjalizacji to: raportowanie, analizy zarządcze oraz wycena inwestycji / produktów / projektów.

1442 osób skorzystało już z tego kursu.

 • Business woman portrait 4669147
  “Szkolenia w takiej formie są super!” - Iwona
 • Face young happy business woman smiling her office 35147800
  “Bardzo się cieszę, że znalazłam tę stronę po długim szukaniu jakiegoś kursu, na który mogłabym się zapisać. Lektorka mówi bardzo zrozumiale, ma bardzo przyjemny głos. Dziekuję, będę śledzić i uczestniczyć do końca.” - Dominika
 • Young man smiling 19210691
  “Super stronka. Za parę dni podchodzę do licencjatu z rachunkowości. Zapasy powtórzyłem dzięki wykładom.” - Karol
 • Face portrait young man 12855395
  “Jestem pod wrażeniem jak przyjemną nauką może być rachunkowość. Uważam, że ma Pani świetne podejście do przekazywania wiedzy, ponieważ w kilka dni nauczyłem się więcej niż przez pół roku na uczelni.” - Michał
 • Face businessman portrait attractive looking camera 34796368
  “Może mnie Pani dodać do swoich aktywów jako osobę, która dzięki Pani wiedzy i ogromnym zdolnościom przekazywania wiedzy przybliżyła mnie to tej wspaniałej dziedziny.” - Marcin
 • Beautiful young student business woman 47091537
  “Nie dość, że wykłady super to i serwis na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dziekuję.” - Joanna
 • Portrait young woman happy girl college student black collar isolated white face businesswoman 41162283
  “Serwis w sposób prosty i zrozumiały przybliża istotę rachunkowości nawet tym osobom, które wcześniej nie miały z nią bliższego kontaktu.” - Ewelina
 • Student woman 16963431
  “Te kursy są świetne! Zrobiłam na nich więcej niż podczas 3 lat studiów na UAK. Polecam wszystkim.” - Alicja
 • Face woman 4180731
  “Bardzo podoba mi się kurs. Skorzystałam z kursu księgowości od podstaw, a teraz przerabiam kurs dla średniozaawansowanych. Jestem zachwycona sposobem przekazywania wiedzy. Wszystko jest bardzo logicznie wytłumaczone. Naprawdę super! Z niecierpliwością czekam na kolejne kursy :)” - Milena
 • Casual student notebook 3556339
  “Materiały zamieszczane w tym portalu są bardzo rzetelne, zrozumiałe i przedstawione w sposób dostępny.” - Dariusz
 • Young business woman 10123265
  “Jestem zachwycona Pani stroną, z niecierpliwością czekam na omówienie kolejnych działów. Pani ma niesamowitą zdolność tłumaczenia w prosty sposób spraw z pozoru trudnych i skomplikowanych.” - Ola