23. Rozwiązanie przykładu nr 2 j.k.w wycena po koszcie wytworzenia

Wykład prezentuje pierwszą część  rozwiązania  przykładu nr 2.  Przedstawia na podstawie danych zawartych w przykładzie  kalkulację  jednostkowego kosztu wytworzenia oraz wycenę wyrobów gotowych oraz produkcji w toku w oparciu o jednostkowy koszt wytworzenia. Na koniec prezentuje jakie pozycje w związku z wyceną pojawią się w bilansie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Mam do Pani jedno pytanie odnośnie przedstawianego przykładu. Weźmy pod uwagę taki sam przykład jednak niech będzie informacja, że produkcja nie była na poziomie normalnych zdolności produkcyjnych - niech normalny poziom będzie wynosił 3.000 szt. Czy w tym przypadku jako na początku musimy wyliczyć j.k.p = 15.000 zł/ 3.000 szt = 5 zł. Wtedy j.k.w = (36.000 + 18.000)/2.250 szt. + 5zł = 29 zł. Wtedy wartość WG = 58.000 PLN, Produkcja w toku = 7.250 PLN oraz nieuzasadnione 3.75 PLN. Bardzo proszę o informację czy powyższe. rozumowanie jest prawidłowe. Drugie pytanie jest powiązane z powyższym. Bardzo proszę o informację czy do wyliczenia j.k.w koszty bezpośrednie są brane w całości niezależnie od niewykorzystanym mocy produkcyjnych. Ciekawi mnie sytuacja odnośnie kosztów bezpośrednich jakimi są wynagrodzenia pracowników produkcyjnych. Skoro produkcja nie była na normalnym poziomie, a pracownicy mają stałą miesięczna pensje niezależną od ilości produkcji ( zakładam, że taki warunek jest realistyczny) to w miesiącu w którym produkujemy mniej j.k.w będzie zawyżony co najmniej o te wynagrodzenia. Będę wdzięczny za odpowiedź :)
    B3993a50fe4dd7f58f2ed8cb3918715b
    Dawid Gołębiowski
  • Panie Dawidzie, Pana kalkulacja jest poprawna, tzn. wtedy mielibyśmy nieuzasadnioną część kosztów pośrednich (produkcji 2250 < 3000 szt). J.K.W to 29 zł. Wg= 58 000 zł, Produkcja w toku 7 250 zł. Nieuzasadniona część kosztów pośrednich (3000 szt - 2250 szt) x 5 zł= 3 750 zł. Jeżeli chodzi o koszty wynagrodzeń bezpośrednich to wszystko zależy od tego jak pracownicy są wynagradzani. Z reguły pracownicy bezpośrednio produkcji mają pewną część wynagrodzenia uzależnioną od poziomu produkcji. Natomiast gdyby rzeczywiście ich koszty były niezależne od poziomy produkcji to traktowalibyśmy je identycznie jak koszty pośrednie do kalkulacji j.k.w (choć ujmowane są jako koszty bezpośrednie), chodzi o sam fakt alokacji kosztu na produkt.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot