16. Wycena produkcji w toku

Wykład omawia wycenę produkcji w toku. Prezentuje jakie metody wyceny produkcji w toku dopuszczone zostały przez ustawę. Określa w jakich sytuacjach istnieje możliwość stosowania metody wyceny opartej o koszt wytworzenia, cenę sprzedaży netto a kiedy stosuje się tzw. metody uproszczone oparte o materiały bezpośrednie, koszty bezpośrednie bądź brak wyceny produkcji w toku.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot