Quiz nr 5 - wycena produktów KW

Normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych w jednostce "Budimex" wynosi 85 000 sztuk. Jednostka w roku 20X0 osiągnęła rzeczywisty poziom produkcji równy 80 000 sztuk.

Koszty pośrednie przy normalnym poziomie produkcji wynosiły 170 000 zł.

Jaka będzie wartość kosztów pośrednich, które jednostka będzie mogła zaliczyć do kosztów wytworzenia (podaj wartość)?

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 5 - wycena produktów KW

Quiz nr 5 - wycena produktów KW.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot