3. Koszt wytworzenia, koszty bezpośrednie

Wykład prezentuje czym jest koszt wytworzenia oraz jakie koszty zaliczane są do kosztów wytworzenia. Omawia pierwszą z dwóch grup kosztów zaliczanych do kosztów wytworzenia tj. koszty bezpośrednie. W ramach wykładu położony jest nacisk na zrozumienie kiedy koszty zaliczane są do kosztów bezpośrednich i dlaczego koszty zużycia energii oraz paliw nie zawsze mogą znaleźć się w tej kategorii.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot