11. Przykład nr 2 - koszt wytworzenia a koszt okresu

Wykład prezentuje przykład, który pozwala  zweryfikować zrozumienie tematu dotyczącego klasyfikacji kosztów na koszty danego okresu oraz koszt wytworzenia. Dodatkowo testuje zapamiętanie podziału kosztów danego okresu i kosztu wytworzenia na podgrupy (koszty sprzedaży, koszty magazynowania, koszty ogólnego zarządu, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot