24. Rozwiązanie przykładu nr 2 j.k.w. - materiały bezpośrednie

Wykład prezentuje drugą część  rozwiązania  przykładu nr 2.  Przedstawia na podstawie danych zawartych w przykładzie  jak wycenić produkcję w toku stosując metodę uproszczoną opartą o koszt materiałów bezpośrednich. Omawia zgodność takiej wyceny z UoR  oraz jak stosując tą metodę uproszczoną do wyceny produkcji w toku wycenia się wyroby gotowe. Na koniec prezentuje  jakie pozycje w związku z wyceną pojawią się w bilansie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • A jakie są różnice między kosztem wytworzenia w ujęciu bilansowym i podatkowym?
  52f65dbfd7c56f6b6b019332d3a81dd0
  Marta Borowczyk
 • Przepisy prawa bilansowego oraz podatkowego jeżeli chodzi o koszt wytworzenia się w większości pokrywają. Różnica dotyczy przede wszystkim tej części kosztów wytworzenia, która związana jest z normalnym poziomem zdolności produkcyjnych. W prawie podatkowym nie istnieje takie pojęcie i całość kosztów pośrednich zaliczana jest do kosztów danego okresu. Jeżeli więc wykalkulowaliśmy koszt wytworzenia biorąc w proporcji do normalnego poziomu zdolności produkcyjnych koszt pośredni, to taki koszt podatkowo będzie brany pod uwagę w całości a nie w proporcji.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy zatem wg prawa podatkowego, wyroby gotowe w bilansie wyceniane są tylko wg kosztów bezpośrednich?
  E8975f2a157f8f9d0999aec13b0dd843
  Piotr Koźlarek
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot