4. Koszt wytworzenia, koszty pośrednie

Wykład  omawia drugą grupę kosztów zaliczanych do kosztów wytworzenia tj. koszty pośrednie produkcji. Wyjaśnia jak rozróżniamy koszty zmienne pośrednie oraz koszty stałe pośrednie a także kiedy koszt zużycia energii oraz paliw zaliczany jest do tej kategorii.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Mam prosbe o podanie przykładu sytuacji gdzie zużycie energii maszyn jest kosztem bezpośrednim (można określić jaka ilość energii została zużyta na jednostkę produkcji ) oraz o podanie przykładu sytuacji gdzie nie da się określić jaka ilość energii zostala zużyta na jednostke produkcji ( koszt pośredni)
    D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
    rafal pakosiewicz
  • Tak jak wspomniałam w wykładzie zależy to od rachunku kosztów i sposobu w jaki działa jednostka. Postaram się zilustrować. Koszt energii jako koszt bezpośredni: przedsiębiorstwo produkuje T-shirty. Do produkcji używa maszyny do szycia. Każda maszyna ma osobny licznik energii (mało realne ale dla celów przykładu tak założymy). Rachunek za energię wyszczególnia koszt energii zużytej przez maszynę ze względu na osobny licznik.Na maszynie produkowane są tylko T-shirty. Stąd koszt energii można bezpośrednio powiązać z jednostką produktu a część rachunku za energię przypadającą na maszynę bezpośrednio zaksięgować jako koszt bezpośredni T-shirtów na koncie 500. Sytuacja odwrotna: gdy jakaś maszyna produkcyjna równocześnie produkuje kilka towarów i nie jesteśmy w stanie określić ile energii poświęca na każdy z nich bo produkcja następuje równocześnie (linia produkcyjna np. tnąca ciasteczka, chleb itp). Nie mamy osobnego licznika za energię dla tej maszyny - otrzymujemy jeden rachunek za za energię dla całej hali. W praktyce dużo częściej występuje sytuacja druga tj. gdy koszt energii stanowi koszt pośredni zmienny.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot