17. Wycena produkcji w toku - przykład

Wykład prezentuje przykład, który pozwala  zweryfikować zrozumienie tematu dotyczącego wyceny produkcji w toku. W szczególności nacisk w przykładzie został położony na stosowanie metod uproszczonych wyceny.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot