Następny wykład:

Wycena produktów pracy - koszt wytworzenia - wprowadzenie

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Wycena produktów pracy - koszt wytworzenia - demo

Wykłady omawiają  tematykę wyceny  wyrobów gotowych oraz produkcji w toku. Przedstawiają w  cz. 1 metodę wyceny opartą o koszt wytworzenia (KW). Prezentują jakie koszty zgodnie z UoR stanowią KW a jakie koszty danego okresu (wraz z wyjątkami).  Na podstawie licznych przykładów omawiają  ewidencję przychodów i rozchodów produktów w oparciu o KW oraz jedną z 3 zasad: FIFO, LIFO, AVCO.    

Wykłady w szczególności  skupiają się na omówieniu:

  • co zaliczamy do produktów pracy,
  • jakie metody wyceny produktów pracy dopuszczone zostały przez ustawę,
  • na czym polega metoda kosztu wytworzenia
  • jakie koszty zaliczamy do kosztu wytworzenia, koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,
  • co oznacza normalny poziom zdolności produkcyjnych oraz jak wykalkulować  w związku z nim uzasadnioną część kosztów pośrednich produkcji,
  • jakie koszty nie stanowią kosztu wytworzenia  zaliczane są do kosztów danego okresu,
  • sytuacje, w których koszty danego okresu mogą stanowić koszt wytworzenia,
  • na przykładach prezentują jak ewidencjonuje się przychody oraz rozchody wyrobów gotowych (w oparciu o KW oraz jedną z trzech zasad: FIFO, LIFO i AVCO) w trakcie okresu sprawozdawczego oraz jak wycenia się WG na koniec okresu sprawozdawczego bądź na dzień bilansowy.
  • na podstawie praktycznego przykładu całościowego analizują wady i zalety metody opartej o KW.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić do tematu związanego z wyceną i ewidencją produktów pracy. Temat niezwykle ważny szczególnie dla wszystkich osób, które planują bądź już pracują w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Będziemy tu bowiem się skupiać na wycenie i ewidencji produktów pracy; tutaj mam na myśli wyrobów gotowych produkcji niezakończonej w trakcie okresu sprawozdawczego jak również na dzień bilansowy.

W tej części wykładów, czyli w części pierwszej skupimy się przede wszystkim na metodzie opartej o koszt wytworzenia. Przyjrzyjmy się bliżej co w ramach tej serii wykładów.

W pierwszej kolejności omówimy sobie czym tak naprawdę są produkty pracy i jakie mamy metody wyceny wyrobów gotowych. Tak jak wspominałam będziemy mówić tutaj o koszcie wytworzenia i wspomnimy tylko o cenie ewidencyjnej, która zostanie omówiona w części drugiej tego tematu. A propos kosztów wytworzenia to powiemy sobie dokładnie jakie koszty zaliczamy do kosztów wytworzenia oraz co oznacza normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych; poprzemy to przykładem gdzie omówimy jak kalkuluje się uzasadnione koszty produkcji i dlaczego kalkuluje się uzasadnione koszty produkcji. Powiemy sobie jak ustawodawca podkreśla koszty okresu i kiedy te koszty danego okresu, które normalnie nie stanowią kosztu wytworzenia będą zaliczane jednak do kosztów wytworzenia. Zweryfikujemy sobie oczywiście tą wiedzę licznymi przykładami, a potem przejdziemy do wyceny produkcji niezakończonej i tu oprócz standardowych metod skupimy się na tzw. metodach uproszczonych i kiedy możemy je stosować. Znów będzie prosty przykład do weryfikacji zrozumienia tego tematu, a następnie przejdziemy już do kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia, który pozwoli nam wycenić wyroby gotowe i produkcję niezakończoną na koniec okresu sprawozdawczego. Będziemy się opierać na kalkulacji podziałowej prostej w ramach której wyjaśnię czym są magiczne jednostki kalkulacyjne; spojrzymy na odpowiedni przykład.

Następnie przejdziemy do ewidencji wyrobów gotowych na odpowiednich kontach: przyjrzymy się przychodom wyrobów gotowych w oparciu oczywiście o przykłady oraz rozchodom wyrobów gotowych również w oparciu o przykłady. Na koniec przyjrzymy się przykładowi całościowemu dotyczącemu metody kosztu wytworzenia w ramach której dowiemy się jak wygląda przychód i rozchód wyrobów gotowych w trakcie okresu sprawozdawczego oraz na koniec okresu sprawozdawczego; dlaczego ta metoda nie jest stosowana w trakcie okresu sprawozdawczego, czyli spojrzymy na wady i zalety tej metody.

Tak jak wspominałam temat niezmiernie ważny, istotny dla wszystkich tych, którzy pracują bądź zamierzają pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wycena zapasu wyrobów gotowych na dzień bilansowy jak również produkcji niezakończonej jest elementem niezbędnym, jest kluczowym elementem pracy księgowego w takim przedsiębiorstwie i ma niezwykle istotny wpływ na wynik finansowy i stan aktywów. Serdecznie zapraszam do wykładu.


 

dot