5. Normalny poziom zdolności produkcyjnych

Wykład stanowi kontynuację części dotyczącej kosztów pośrednich produkcji  i  równocześnie przygotowuje do zrozumienia czym są uzasadnione koszty pośrednie, które wiążą się z terminem normalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Wyjaśnia co ustawodawca miał na myśli pod pojęciem normalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Na praktycznym przykładzie ilustruje  w jaki sposób normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych jest kalkulowany.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Czy w odniesieniu do wykładu prawdą jest że koszty pośrednie poniesione na wyprodukowanie 950.000 sztuk produktu to 1.900.000 złotych?
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • Zgadza się. Należy przy tym pamiętać, że 950 000 szt to poziom normalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, i właśnie przy tym poziomie produkcji koszty pośrednie wynoszą 1 900 000 zł.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • czy 1.200.000 sztuk kostki to ilość która była by możliwa do wyprodukowania gdyby nie 1. planowane konserwacje maszyn 2. planowane urlopy 3.średnia ilość zwolnień lekarskich ? Innymi słowy czy każdy z tych trzech punktów powinien być traktowany jako utrata zdolności produkcyjnych?
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • Zgadza się, choć nie określiłabym tych punktów jako utrata zdolności tylko ograniczenie. Te pozycje zawsze występują w jednostce, są naturalną częścią działania jednostki produkcyjnej.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Jak odróżnić ograniczenie które zawsze występuje w jednostce od utraty zdolności produkcyjnych? Czy utrata zdolności produkcyjnych jest związana z nie naturalną częścią działania jednostki produkcyjnej?
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • Ograniczenie, na które się tu powołujemy - wykorzystywane do kalkulacji normalnego poziomu zdolności produkcyjnych to ograniczenie związane z podstawową działalnością produkcyjną. Na to ograniczenie mają wpływ zdarzenia, o których wiemy, że się zdarzą (bo charakteryzują się pewną powtarzalnością). W związku z tym można je zaplanować na podstawie prognozy oraz danych historycznych (czyli np. urlopy, chorobowe, konserwacja maszyn). Z kolei utrata zdolności produkcyjnych i związany z nią koszt odnosi się do sytuacji nieplanowanych np. awaria maszyny, wypadek w pracy - są to sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • dziękuję za wyjaśnienie
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot