26. Ewidencja przychodów wyrobów gotowych - koszt wytworzenia

Wykład omawia ewidencję przychodów wyrobów gotowych w oparciu o metodę kosztu wytworzenia. Prezentuje na praktycznych przykładach jak dokonuje się zapisu w księgach rachunkowych przyjęcia wytworzonych wyrobów gotowych na magazyn na koniec okresu sprawozdawczego oraz jak ujmowana jest na odpowiednich kontach produkcja w toku.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Mam pytanie co do momentu tworzenia bilansu. W bilansie mamy pozycje półprodukty i produkty w toku. Mam rozumieć,że na tą pozycje bilansową wchodzi konto kosztowe 500 ? Czy w praktyce pozostałe obroty konta 500 ( te po przeniesieniu obrotów dot. produktów gotowych na konto 600) przenosi się na inne konto i tym samym zeruje obroty konta 500 ( chociaż w ZPK nie ma żadnego konta odpowiadającego by półproduktom i produkcji w toku).
    B3993a50fe4dd7f58f2ed8cb3918715b
    Dawid Gołębiowski
  • Obroty konta 500, po przeksięgowaniu kosztów dotyczących WG (produktów gotowych na konto 600 i półproduktów na konto 601) , stanowią wartość produkcji niezakończonej, która prezentowana jest w bilansie w pozycji produkcji niezakończonej razem z półproduktami.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Zadaj pytanie lub skomentuj powyższy wykład
dot