26. Ewidencja przychodów wyrobów gotowych - koszt wytworzenia

Wykład omawia ewidencję przychodów wyrobów gotowych w oparciu o metodę kosztu wytworzenia. Prezentuje na praktycznych przykładach jak dokonuje się zapisu w księgach rachunkowych przyjęcia wytworzonych wyrobów gotowych na magazyn na koniec okresu sprawozdawczego oraz jak ujmowana jest na odpowiednich kontach produkcja w toku.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Mam pytanie co do momentu tworzenia bilansu. W bilansie mamy pozycje półprodukty i produkty w toku. Mam rozumieć,że na tą pozycje bilansową wchodzi konto kosztowe 500 ? Czy w praktyce pozostałe obroty konta 500 ( te po przeniesieniu obrotów dot. produktów gotowych na konto 600) przenosi się na inne konto i tym samym zeruje obroty konta 500 ( chociaż w ZPK nie ma żadnego konta odpowiadającego by półproduktom i produkcji w toku).
  B3993a50fe4dd7f58f2ed8cb3918715b
  Dawid Gołębiowski
 • Obroty konta 500, po przeksięgowaniu kosztów dotyczących WG (produktów gotowych na konto 600 i półproduktów na konto 601) , stanowią wartość produkcji niezakończonej, która prezentowana jest w bilansie w pozycji produkcji niezakończonej razem z półproduktami.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Do ilu miejsc po przecinku zaokrągla się jkw w praktyce. Czy są jakieś wytyczne czy sama firma ustala sobie tą ilość i ustawia sobie pod tą decyzję systemy księgowe , czy narzuca to program na jakim pracują firmy?
  413850448465df89adfa503fa98c9ff0
  Agnieszka Janiak
 • Z reguły programy narzucają zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku - ale firma o ile ma odpowiedni program może wybrać inaczej np. do pełnych zł. Wszystko zależy jakiej wielkości jest j.k.w - jeżeli np. dotyczy czegoś w miarę niedrogiego ale produkowanego na szeroką skalę to miejsca po przecinku będą miały znaczenie, natomiast przy produkcji np. maszyny wartej kilkadziesiąt tysięcy zł na mniejszą skalę to co po przecinku nie jest istotne. Czyli wracamy do poziomu istotności:)
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot