29. Przykład nr 2 ewidencja rozchodów wyrobów gotowych

Wykład omawia na praktycznym przykładzie  ewidencję rozchodu wyrobów gotowych w oparciu o metodę kosztu wytworzenia oraz zastosowanie metody  FIFO (LIFO I AVCO również rozwiązane). Prezentuje jak dokonuje się zapisu rozchodu wyrobów gotowych na odpowiednich kontach w ramach ZPK w zależności od typu rozchodu w sytuacji kiedy posiadamy produkcję w toku na koniec okresu sprawozdawczego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot