31. Koszt wytworzenia - rozwiązanie przykładu całościowego

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu całościowego. Omawia bazując na danych z przykładu  ewidencję przychodów i rozchodów wyrobów gotowych i produkcji w toku w trakcie okresu sprawozdawczego oraz na koniec okresu sprawozdawczego przy zastosowaniu metody wyceny opartej o koszt wytworzenia oraz zasadę FIFO. Przedstawia jakie pozycje i o jakiej wartości pojawią się w bilansie oraz w rachunku zysków i strat w związku z dokonaną wyceną oraz ewidencją. Rozwiązanie przykładu  pozwala na intuicyjne zrozumienie głównych wad i zalet metody opartej o koszt wytworzenia.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot