7. Uzasadnione koszty pośrednie - cel

Wykład  bazując na praktycznym przykładzie wyjaśnia  cel kalkulacji uzasadnionych kosztów pośrednich oraz ilustruje co działoby się w sytuacji gdyby taka kalkulacja  nie miała miejsca. 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Z wykladu wynika że do bilansu trafiają tylko te koszty pośrednie ktore zostały poniesione na wyprodukowanie produkcji nie sprzedanej oraz że do Rzis trafiają tylko te koszty pośrednie ktore zostały poniesione na wyprodukowanie produkcji sprzedanej. 1. Dlaczego do bilansu nie trafiają koszty poniesione na wyprodukowanie produkcji sprzedanej? 2. Dlaczego do rzis nie trafiają koszty poniesione na wyprodukowanie produkcji nie sprzedanej?
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • Podział kosztów, o których Pan wspomina uzależniony jest od samej charakterystyki bilansu oraz RZIS. Jak wiemy bilans reprezentuje stan majątku, stąd do bilansu trafiają wyroby gotowe niesprzedane, które posiadamy w magazynie na koniec okresu sprawozdawczego. Wartość tych wyrobów reprezentowana jest w postaci kosztów poniesionych na ich wyprodukowanie - w tym uzasadnionych kosztów pośrednich w części przypadającej na niesprzedane WG. Rachunek zysków u strat przedstawia wynika na operacjach dokonanych w trakcie miesiąca - w tym wynik na sprzedaży produktów. Skoro RZiS prezentuje przychody ze sprzedanych produktów, zgodnie z zasadą współmierności musi również odzwierciedlać koszty związane z wyprodukowaniem sprzedanych wyrobów gotowych - w tym zawarte są uzasadnione koszty pośrednie produkcji. Dodatkowo do kosztów danego okresu trafiają koszty nieuzasadnione pośrednie produkcji jako koszty okresu, którego dotyczą - znów zgodnie z zasadą współmierności.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • dziękuję za wyjaśnienie
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot