12. Rozwiązanie przykładu nr 2 - koszt wytworzenia a koszty okresu

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu, który pozwala  zweryfikować zrozumienie tematu dotyczącego klasyfikacji kosztów na koszty danego okresu oraz koszt wytworzenia. Dodatkowo określa dla  11 pozycji przykładu odpowiednią podgrupę  kosztów  w ramach kosztów danego okresu i kosztu wytworzenia (koszty sprzedaży, koszty magazynowania, koszty ogólnego zarządu, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Witam Nie do końca rozumiem to rozdzielenie bo przy temacie ewidencji kosztów podane wyżej przykłady zdarzeń brane były jako koszt danego okresu np wynagrodzenie pracowników było księgowane na koncie kosztów wynagrodzenie potem przenoszone na układ podmiotowy a końcem okresu na wynik finansowy a teraz jest on określony nie jako koszt okresu tylko wytworzenia. Czyli najpierw odrębnie księguje się zdarzenia a jeszcze osobno jako element do wyceny produktu gotowego ?
    0be88132819e51edd00b804cbeb8c399
    Iwona Mroczek
  • Witam,Klasyfikacja kosztu wynagrodzeń uzależniona jest od tego czy wynagrodzenia dotyczą pracowników produkcyjnych czy nieprodukcyjnych. Jeśli produkcyjnych to zaliczamy je do kosztu wytworzenia a jeśli nieprodukcyjnych to do kosztów danego okresu. Jeżeli chodzi o ewidencję metodą pełną (o której wspomina Pani powyżej) każde wynagrodzenie księgowane jest na koncie "Wynagrodzenia" w układzie rodzajowym, a stamtąd w zależności od tego czy dotyczy pracowników produkcyjnych czy nie przeksięgowywane jest na układ podmiotowy odpowiednio na konto "Koszty działalności produkcyjnej" lub konta "Koszty zarządu"/"koszty sprzedaży". Dalsze księgowanie przebiega zgodnie z tym co omówiliśmy w temacie "Ewidencja kosztów". Czyli na konto "Wyroby gotowe" przenosimy część związaną z ukończonymi wyrobami gotowymi z konta "Koszty działalności produkcyjnej", a stamtąd część dotyczącą sprzedaży na "Koszt własny sprzedanych produktów" wraz z kosztami z kont "Koszty zarządu" oraz "Koszty sprzedaży" w przypadku przygotowywania wariantu porównawczego RZiS (w przypadku wariantu kalkulacyjnego "koszty zarządu" oraz "Koszty sprzedaży" przenoszone są bezpośrednio na wynik finansowy. Czyli ewidencja kosztu wynagrodzeń odpowiednio na konta "Koszty działalności produkcyjnej", "koszty zarządu" lub "Koszty sprzedaży" powoduje równocześnie klasyfikację do kosztu wytworzenia ("Koszty działalności produkcyjnej") lub kosztów danego okresu ("Koszty zarządu" lub "Koszty sprzedaży"). Nie ma tu różnych księgowań dla różnych celów. Jeżeli kwestia ta nadal budzi wątpliwości to prosiłabym o podanie przykładu w temacie "ewidencja kosztów", który spowodował zamieszanie :) Z góry dziękuję.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot