21. Rozwiązanie przykładu nr 1 jednostkowy koszt wytworzenia

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu, który umożliwia przetestowanie zrozumienia w jaki sposób kalkuluje się jednostkowy koszy wytworzenia produktu oraz wycenia się na jego podstawie wyroby gotowe w bilansie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot