30. Koszt wytworzenia - przykład całościowy

Wykład prezentuje przykład całościowy, który umożliwia weryfikację zrozumienia w jaki sposób ewidencjonuje się przychody i rozchody wyrobów gotowych  i produkcji w toku w trakcie okresu sprawozdawczego oraz na koniec okresu sprawozdawczego przy zastosowaniu metody wyceny opartej o koszt wytworzenia oraz zasady FIFO . Zmusza do odpowiedzi na pytanie jakie pozycje i o jakiej wartości pojawią się w bilansie oraz rachunku zysków i strat na koniec okresu sprawozdawczego. Przykład pozwala na intuicyjne zrozumienie głównych wad i zalet metody opartej o koszt wytworzenia.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Co w przypadku, jeśli na początek miesiąca nie mamy żadnego stanu zapasów, a w trakcie miesiąca na. 15.04 sprzedaliśmy wyroby gotowe wytworzone do czasu 15.04. Po jakim koszcie wytworzenia wtedy policzymy rozchód?
    0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
    Mariola Romanek
  • W taki wypadku stosuje się wycenę w oparciu o cenę ewidencyjną. Ewidencja WG w oparciu o cenę ewidencyjną właśnie ze względu np. na sytuację przez Panią wspomnianą jest dużo częściej stosowana. Zapraszam do kolejnego tematu dotyczącego wyceny produktów pracy - tam właśnie omawiamy cenę ewidencyjną.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot