22. Przykład nr 2 - kalkulacja jednostkowego kosztu wytworzenia

Wykład prezentuje przykład, który umożliwia przetestowanie zrozumienia w jaki sposób kalkuluje się jednostkowy koszt wytworzenia produktu oraz jak na jego bazie wycenia się wyroby gotowe oraz produkcję w toku. Testuje wyliczenie jednostek kalkulacyjnych oraz zastosowanie j.k.w do wyceny produkcji w toku oraz wyrobów gotowych. Analizuje również wycenę produkcji w toku przy pomocy  metod uproszczonych – tj. na podstawie kosztu materiałów bezpośrednich oraz kosztów bezpośrednich zmuszając do odpowiedzi na pytanie jakie pozycje pojawią się w bilansie przy zastosowaniu danej metody wyceny.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot