Następny wykład:

Wycena produktów pracy - cena ewidencyjna - wprowadzenie

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Wycena produktów pracy - cena ewidencyjna - demo

Wykłady omawiają  tematykę wyceny  wyrobów gotowych oraz produkcji w toku  w oparciu o ceny ewidencyjne oraz cenę sprzedaży netto. Prezentują czym są odchylenia od cen ewidencyjnych, jak je rozliczać oraz kiedy i jak dokonać odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych. Dodatkowo poruszają kwestię wyceny produktów przy pomocy ceny sprzedaży netto.

Wykłady w szczególności  skupiają się na omówieniu:

 • czym jest cena ewidencyjna,
 • kiedy i jak kalkulujemy oraz ewidencjonujemy odchylenia od cen ewidencyjnych,
 • jak i kiedy  rozliczamy odchylenia od cen ewidencyjnych produktów,
 • jak ewidencjonujemy przychody oraz rozchody wyrobów gotowych w oparciu o cenę ewidencyjną w trakcie jak również na koniec okresu sprawozdawczego,
 • co kryje się pod pojęciem ceny sprzedaży netto,
 • kiedy cenę sprzedaży netto można zastosować do wyceny wyrobów gotowych oraz produkcji w toku,
 • czym jest odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów gotowych,
 • kiedy dokonujemy odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić do drugiej części wykładów związanych z tematem wyceny i ewidencji produktów pracy. Ten temat skierowany jest do wszystkich tych, którzy bądź są egzaminowani właśnie z tematyki związanej z wyceną i ewidencją produktów pracy bądź pracują już w przedsiębiorstwach produkcyjnych i chcą się dowiedzieć jak wyceniać i ewidencjonować wyroby gotowe, produkcję niezakończoną przy pomocy drugiej metody dopuszczonej przez ustawę, czyli przy pomocy ceny ewidencyjnej. To właśnie na tej cenie ewidencyjnej się tutaj skupimy plus porozmawiamy trochę o cenie sprzedaży netto i odpisach aktualizujących wartość wyrobów gotowych.

A co dokładnie w ramach tego wykładu? Tak jak wspomniałam rozpoczniemy od ceny ewidencyjnej i porozmawiamy sobie czym tak naprawdę ta cena ewidencyjna jest. Spojrzymy również na to jak ujmuje się różnicę między cenami ewidencyjnymi, a kosztem wytworzenia, czyli spojrzymy jak zaewidencjonować odchylenia od cen ewidencyjnych. Potem przejdziemy do samej już ewidencji przychodów i rozchodów wyrobów gotowych przy pomocy metody opartej o cenę ewidencyjną; te ewidencje przychodów wyrobów gotowych oczywiście przejrzymy na przykładach; to samo zrobimy z rozchodem i skupimy się na tym co zrobić z kontem odchylenia od cen ewidencyjnych produktów w przypadku kiedy mamy rozchody, czyli jak rozliczyć odchylenia od cen ewidencyjnych: znów będzie to poparte przykładami.

Potem rozwiążemy sobie przykład całościowy dotyczący i przychodów i rozchodów w oparciu o cenę ewidencyjną i na podstawie tego przykładu zobaczymy jakie ta metoda ma zalety i wady. Potem wrócimy jeszcze na chwilkę do kwestii ceny sprzedaży netto o której wspominaliśmy już w pierwszej części tematu: powiemy sobie jak ją ustalić oraz kiedy można stosować wycenę produktów pracy przy pomocy ceny sprzedaży netto, co dzieje się w sytuacji kiedy koszt wytworzenia jest wyższy od ceny sprzedaży netto, czyli tutaj przejdziemy do odpisów aktualizujących wartość wyrobów gotowych, kiedy dokonujemy tego odpisu i jak się on ma do całej ewidencji przychodów i rozchodów wyrobów gotowych, kiedy go dokonujemy, na jakich kontach i co dzieje się w przypadku kiedy mamy do czynienia z kręgiem kosztów, czyli przygotowywanie wariantu porównawczego rachunku zysków i strat: co wtedy robimy w przypadku odpisu aktualizującego. Czyli powiemy sobie również tutaj w ramach tych wykładów czym jest krąg kosztów i znów teoria będzie poparta praktyką, czyli przykładami.

Myślę, że temat choć obszerny dość ważny, tak jak wspominałam szczególnie dla tych, którzy pracują w przedsiębiorstwach produkcyjnych bądź mają zamiar w takich przedsiębiorstwach pracować. Powiedziałabym temat z angielskiego "a must" jeżeli chcecie wiedzieć w jaki sposób stosuje się najpopularniejszą metodę ewidencji i wyceny produktów pracy. Serdecznie zapraszam do wykładu.

Pytania:

 • Witam. W firmie gdzie pracuję okazuje się, że koszty nazywane planowanymi liczą się jako ustalony koszt pracy maszyny (w zł/godz.) razy rzeczywisty czas pracy maszyny, a odchylenia z tego co się dowiedziałam naliczają się w momencie kiedy najpierw była faktura a potem zamknięto zlecenie produkcyjne. Dopiero zaczęłam pracę w firmie produkcyjnej i zastanawiam się czy to normalna procedura? Jak to lepiej zrozumieć? To dla mnie niejasne.
  Ead7162ca71d92be54451a9f4368610c
  Jolanta Jarosz
 • Proszę przerobić temat dotyczący cen ewidecyjnych a napewno powyższa kalkulacja stanie się bardziej zrozumiała. Odchylenia od cen naliczają się właśnie dopiero jak jest faktura. Dodatkowo polecam dwa tematy z kursu rachunkowości zarządczej - metody wyceny kosztu wytworzenia. J.K.W może być kalkulowany w oparciu o maszynogodziny i stawkę na godz pracy maszyny, czy roboczogodziny. Podejrzewam, że w firmie, w której Pani pracuje rachunek kosztów jest przystosowany nie tylko z perpektywy UoR ale także rachunkwości zarządczej. Pozdrawiam,
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot