15. Wycena produktów a cena sprzedaży netto

Wykład wyjaśnia pojęcia ceny sprzedaży netto oraz skorygowanej ceny sprzedaży netto. Prezentuje w jaki sposób jednostka może ustalić cenę sprzedaży netto oraz bazując na odpowiednich regulacjach prawnych określa sytuacje, w których jednostka może wyceniać wyroby gotowe oraz produkcję w toku w oparciu o skorygowaną cenę sprzedaży netto. Omawia również w jakich przypadkach stosowanie takiej wyceny jest niezgodne z ustawą .

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot