7. Ewidencja rozchodu wyrobów gotowych – wprowadzenie

Wykład wprowadza w temat ewidencji rozchodu wyrobów gotowych przy pomocy ceny ewidencyjnej. Przypomina z jakim typem rozchodu wyrobów gotowych możemy mieć do czynienia (sprzedaż, darowizna, zdarzenie losowe) i jakie konto korespondujące w ZPK zostanie wykorzystane do zapisu takiej operacji . Następnie porusza kwestię związaną z rozliczaniem odchyleń od cen ewidencyjnych prezentując co dzieje się z ewidencją operacji związanych w wyrobami gotowymi na dzień bilansowy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot