6. Ewidencja przychodu wyrobów gotowych - cena ewidencyjna - produkcja w toku

Wykład prezentuje przykłady ewidencji przyjęcia wyrobów gotowych na magazyn przy zastosowaniu cen ewidencyjnych oraz zapisu księgowego odchyleń od cen ewidencyjnych na osobnym koncie w ZPK. Przykłady bazują na sytuacji w której mamy do czynienia z produkcją  w toku i rzeczywiste koszty wytworzenia  dotyczą wyrobów gotowych oraz produkcji niezakończonej. Przykład pierwszy przedstawia sytuację kiedy koszt wytworzenia jest niższy od ceny ewidencyjnej, natomiast drugi sytuację odwrotną tak aby zilustrować  zapis księgowy dwóch istniejących  typów odchyleń od cen ewidencyjnych: kredytowego oraz debetowego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot