2. Cena ewidencyjna

Wykład omawia pojęcie cen ewidencyjnych. Wyjaśnia czym jest cena ewidencyjna i na jakiej podstawie jednostki określają własne ceny ewidencyjne. Prezentuje regulację ustawową, która dopuszcza stosowanie tej metody wyceny produktów. Omawia pojęcie odchylenia od cen ewidencyjnych produktów oraz konieczności ujmowania tych odchyleń na osobnych koncie w ZPK. Poruszona zostaje tu również kwestia charakteru odchyleń – tj. kiedy mamy do czynienia z odchylenia debetowymi a kiedy kredytowymi. Wykład zakończony krótkim quizem weryfikującym zrozumienie tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Jeżeli firma wybierze ceny ewidencyjne według planowanego kosztu wytworzenia to czy takie ceny musi zaplanować do każdego z asortymentu na początek roku i ceny te nie będą mogły ulec zmianę w ciągu roku. I jeżeli np. wchodzi nowy asortyment w trakcie roku to firma planuje cenę według planowanego kosztu i trzyma się tej ceny do końca roku?
    Bd2469a3115943b26587ec74a78edcf5
    Ewa Sowa
  • Tak, jeżeli firma wybierze ewidencję produktów przy pomocy cen ewidencyjnych to powinna ustalić planowany koszt (cenę ewidencyjną) dla każdego typu produktu i stosować tą cenę konsekwentnie przez cały rok. Jeżeli np. jednostka produkuje trzy typy produktów tj. produkt A, produkt B oraz produkt C to dla każdego z nich ustala cenę ewidencyjną i dla każdego kalkuluje odchylenia od cen ewidencyjnych oraz koszt rzeczywisty. Do tego potrzebna będzie dodatkowa analityka do kont 500, 580, 600 oraz 620 (pisałam o tym we wcześniejszym komentarzu w tym temacie).
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot