10. Przykład nr 2 rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych

Wykład prezentuje przykład, w którym następuje rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów w sytuacji kiedy mamy do czynienia z więcej niż jednym typem rozchodu. Odpowiada na pytanie jakie pozycje pojawią się w rachunku zysków i strat oraz w bilansie na koniec okresu sprawozdawczego w związku z rozliczeniem odchyleń od cen ewidencyjnych produktów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot