17. Krąg kosztów a odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów gotowych

Wykład wyjaśnia pojęcie kręgu kosztów oraz w jakich sytuacjach krąg kosztów występuje. Następnie przedstawia w jaki sposób standardowe księgowanie odpisu aktualizującego wartość zapasów wyrobów gotowych wymienione w poprzedniej części wykładu powoduje wyjście poza tzw. krąg kosztów i w związku z tym ma wpływ na pozycję zmiana stanu produktów w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat. Na koniec prezentuje w jaki sposób dokonać poprawnego zapisu odpisu aktualizującego wartość zapasów wyrobów gotowych w przypadku przygotowywania wariantu porównawczego rachunku zysków i strat oraz stosowania zespołu 4 oraz 5 do ewidencji kosztów, tak aby nie spowodować wyjścia poza krąg kosztów.  

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot